Obvestilo: Pravila Financ za volitve

Po zakonu o volilni in referendumski kampanji obveščamo javnost, da bomo v Financah vse volitve in referendume spremljali, o njih poročali in jih komentirali po lastni presoji in v obsegu, pod pogoji in na način, ki je v skladu z uveljavljeno uredniško politiko neodvisnega poslovnega časopisa. Organizatorjem volilne kampanje ne bomo ponudili brezplačnih predstavitev in ne bomo objavljali brezplačnih sporočil, za katera bomo presodili, da imajo predvsem propagandni namen. Izbor tem o volitvah, sogovornikov in njihova umestitev v časopisni prostor so v celoti domena uredniške politike Financ. Vse teme bodo obdelane v skladu s kodeksom in standardi Časnika Finance (www.finance.si/kodeks). Oglasna sporočila bodo pod enakimi pogoji dostopna vsem organizatorjem volilne kampanje ali drugi zainteresirani javnosti. Cenik je objavljen na spletni strani (www.finance.si/oglasevanje). Morebitna plačana vsebina bo jasno označena kot propagandno sporočilo.

To obvestilo je stalno objavljeno na spletni strani.