računovodstvo

FINANCE
Davčni obračun za leto 2018 za gospodarske družbe in samostojne podjetnike

Pred izdelavo računovodskega izkaza, davčnega obračuna in letnega poročila je treba izvesti notranje kontrole knjiženj poslovnih...

FINANCE
Pravilniki, ki jih morate imeti v letu 2019

Pravilnik o računovodstvu, pravilnik o varovanju osebnih podatkov, akt o sistemizaciji delovnih mest… veste, katere pravilnike morate...

FINANCE
Kaj prinaša nov zakon o revidiranju

Nov zakon dobivamo zaradi evropske direktive. Ker je še nismo prenesli v zakonodajo, nam grozi kazen skoraj osem tisoč evrov za vsak dan...

PA
(Inventura) Letni popis sredstev in obveznosti do virov sredstev

Zakon o gospodarskih družbah določa, da moramo enkrat na leto uskladiti stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev po poslovnih...