računovodstvo

Podjetnik
Računovodstvo: napake in tveganja, s katerimi se srečujejo mala podjetja 1

Katera so glavna davčna tveganja za mala podjetja in espeje ter kakšne napake ti največkrat naredijo

FINANCE
To so slovenske družbe z efektivno davčno stopnjo, nižjo od pet odstotkov 2

Nastajajoča koalicija bi vsem podjetjem naprtila vsaj petodstotno obdavčitev dobička ne glede na olajšave

FINANCE
SRS 15 in MSRP 15 - računovodska standarda, ki prinašata novosti pri pripoznavanju prihodkov 1

SRS 15 na vsega 14 straneh vsebinsko precej na kratko povzema določila MSRP 15, katerega besedilo skupaj z napotki za uporabo in primeri...

FINANCE
Vpliv novega »MSRP 16 – Najemi« na računovodske izkaze najemnikov in najemodajalcev

Če najemamo sredstva nizke vrednosti (prenosni računalniki, telefoni, baloni za vodo in podobno) ali ko je najemna pogodba sklenjena za...

Podjetnik
FINANCE
Tomislav Čižmić pojasnil 184,4 milijona evrov visoko Mercatorjevo izgubo: 'Boljši smo kot lani!' 21

'Novih večjih enkratni dogodkov ne pričakujemo več. Pomembno je, da smo iz poslovanja boljši,' pravi šef največjega trgovca pri nas

FINANCE
(Neuradno) Mercatorjeva izguba bo šokirala. Zakaj je nastala? 11

V trgovcu so zamenjali računovodski standard, povezan z vrednotenjem nepremičnin – iz poslovanja po neuradnih informacijah poslujejo...