računovodstvo

FINANCE
Računovodsko spremljanje gradbenih projektov

Posli se sklepajo za daljši čas, računovodsko-obračunsko obdobje pa se lahko razlikuje od pogodbenega računovodskega obdobja.

FINANCE
Novi SRS o prihodkih in prihajajoča določila o računovodenju najemov po SRS

SRS 15 Prihodki se začne uporabljati 1. januarja 2019, lahko pa se odločimo za zgodnejšo uporabo že za leto 2018. 

FINANCE
Poslovni in finančni najem: novosti z vidika MSRP in SRS ter davčni vidik najemov

Najemne pogodbe in tudi pogodbe o lizingu je treba sklepati skladno z obligacijskimi predpisi, enako pa se obravnavajo posledice njihovega...

FINANCE
Kako zaključiti konsolidirane računovodske izkaze za leto 2018 in pripraviti razkritja

Velike skupine in subjekti javnega interesa morajo sestaviti konsolidirane računovodske izkaze ob upoštevanju ZGD-1 in v skladu z...

Podjetnik
MSRP 16: za kaj gre in kaj prinaša vašemu podjetju 4

Kaj morate vedeti o novem računovodskem standardu in na kaj paziti, ko boste medletno primerjali bilance

FINANCE
Vedno nekaj novega 1

Novi standard je tu. Hočete ali ne – treba se mu je prilagoditi

Podjetnik
Računovodstvo: napake in tveganja, s katerimi se srečujejo mala podjetja 1

Katera so glavna davčna tveganja za mala podjetja in espeje ter kakšne napake ti največkrat naredijo