izbrisanci

FINANCE
Bančnoizbrisna saga: napredek šele ob spopadu Goljata z Goljatom 7

Dokler s(m)o na nepravilnosti ravnanj Banke Slovenije ob razlastitvah zasebnih bančnih vlagateljev decembra 2013 opozarjali razlaščenci,...

FINANCE
Vlada po desni prehitela državni svet: zakon o bančnih razlaščencih je v postopku 16

Pripombe Banke Slovenije in ECB vlada ni upoštevala. Dragonja: Če bo spor eskaliral, smo pripravljeni

FINANCE
Kakšne pripombe k zakonu o razlaščencih imajo na Banki Slovenije 3

Opozarjajo predvsem na problematičnost monetarnega financiranja

FINANCE
FINANCE
ESČP danes ob treh popoldne o podjetniških izbrisancih proti Sloveniji 2

Danes bo veliki senat Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) sporočil svojo odločitev o slovenskih podjetniških izbrisancih....

FINANCE
ESČP uvedel postopek proti Sloveniji v povezavi z bančno sanacijo 10

Tadej Kotnik: ESČP je Sloveniji dal že kar nekaj lekcij, a zdi se, da nič ne zaleže.