živinoreja

AGROBIZ
Novice
Novice Z zmanjšanjem živinoreje ne bomo rešili okolja 19

Imamo le okoli 800 kvadratnih metrov njiv na prebivalca in 1.200 kvadratnih metrov pašnikov