V skladu s kodeksom časnika Finance z internimi pravili finančnega poročanja (http://www.finance.si/kodeks) objavljamo portfelje novinarjev. Lastniški portfelji novinarjev časnika Finance so javno objavljeni in se ažurirajo. Nakupno ali prodajno naročilo finančnega instrumenta mora novinar in odgovorna oseba družbe Časnik Finance, d. o. o.,. sporočiti takoj ob oddaji naročila. Poročanje o sklenjenih poslih ne velja za finančne instrumente, izdane zunaj EU.

Priimek in imeSlovenijaEUDržave nekdanje Jugoslavije
Bertoncelj Plavevski Mateja KRKG, PETG, CICG
Časnik Finance, d. o. o. POSR (2), GRVG (1)
Frankl Peter portfelj v upravljanu ene od slovenskih bank, ki ne vsebuje slovenskih ali hrvaških delnic
Koražija Nataša RCM Eurasien KD Victoria
Milič Marja KRKG, PILR, PETG, ZVTG, POSR, točke KD Dividendni, KD Prvi izbor, KD Novi trgi, KD Balkan, MELR, KD Indija Kitajska, Alternativne naložbe, CICG, LKPG, BTC, ETH, EOS A7A
Rednak Andreja  točke VS Modra kombinacija, Raiffeisen Global-Mix
Sovdat Petra KDHR, točke VS Triglav Steber 1, KBM Infond PBGS in Infond Global, Publikum Balkan, KD Dividendni, Alta Senior
Toplak Simona LKPG, ZVTG
Ugovšek Jure točke VS Galileo, točke NLB Skladi - Slovenija mešani, točke NLB Skladi - Zahodni Balkan, TLSG, PETG, UKIG
Opomba: Stanje 17.08.2018; nihče od novinarjev v kapitalu izdajatelja ne presega 0,5 odstotka; drugi novinarji nimajo lastniških deležev v kapitalu družb v Sloveniji ali EU.