Oglasno sporočilo

Sporazumna odpoved pogodbe o zaposlitvi: pravice in obveznosti delodajalca

Čas branja: 2 min
15.10.2019  03:40  Dopolnjeno: 15.10.2019 12:01
Zakon o delovnih razmerjih sporazumno odpoved delovnega razmerja opredeljuje v 81. členu, zato opozarjamo, kako ustrezno ravnati v takem primeru.
Sporazumna odpoved pogodbe o zaposlitvi: pravice in obveznosti delodajalca

Sporazumna odpoved delovnega razmerja je eden od načinov, s katerim lahko preneha veljati pogodba o zaposlitvi. Opredeljuje jo Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), v nadaljevanju pa podajamo nekaj napotkov za take primere.

Kaj mora storiti delodajalec?

Če delovno razmerje preneha na podlagi sporazuma, delavec ni upravičen do odpravnine – če delovno razmerje preneha na predlog delavca, mu odpravnina pripada le v primeru izredne odpovedi, ki jo ureja 111. člen ZDR-1 oz. pri upokojitvi z izpolnjenimi pogoji iz 132. člena zakona.

Dogovor o sporazumnem prenehanju pogodbe o zaposlitvi: vzorec

Z dogovorom o sporazumnem prenehanju pogodbe o zaposlitvi se pogodbeni stranki lahko kadarkoli sporazumno dogovorita, da pogodba o zaposlitvi med njima preneha veljati. ZDR-1 določa, da mora biti sporazum sklenjen v pisni obliki (v nasprotnem primeru namreč ni veljaven). Predlog za tako prenehanje lahko poda katerakoli od strank, za sklenitev pa je torej potrebna vzajemna volja obeh strank.

Dogovor predstavlja pogodbo, zato je nujno, da stranki natančno določita vse bistvene sestavine in v celoti uredita medsebojne pravice in obveznosti, ki se navezujejo na prenehanje delovnega razmerja zaposlenega pri delodajalcu. V takem sporazumu se denimo lahko uredi poravnava medsebojnih denarnih obveznosti in zahtevkov, pa tudi primopredaja delovnih sredstev, dolžnost varovanja poslovnih skrivnosti, vračilo stroškov izobraževanja, odjava iz obveznih socialnih zavarovanj ipd. Zakon sicer še predpisuje, da mora delodajalec v sporazumu delavca pisno obvestiti tudi o pravicah iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti.

Na portalu Vzorci pogodb smo zato pripravili vzorec dogovora o sporazumnem prenehanju pogodbe o zaposlitvi.

Na portalu Vzorci pogodb sicer najdete vzorce pogodb, pravilnikov in drugih aktov za poslovanje vašega podjetja – vzorci pokrivajo področja delovnih razmerij, financ in računovodstva, gospodarskega prava, splošnega poslovanja in organizacije vašega podjetja.

Poleg vzorcev so vam na voljo informacije o aktualnih zakonodajnih spremembah in prečiščeni pravni predpisi z opozorili o spremembah. Vzorce posodabljamo skladno z novo zakonodajo in redno dodajamo nove.

FINANCE
Komu in za koliko so v NLB že znižali plače: sledijo velika odpuščanja?

Lahko zaradi poslabšanja gospodarske slike pričakujemo nova pogajanja za ceno srbske Komercijalne banke in ali je že kakšna sprememba...

FINANCE
Times: znanost postaja jasna – zaprtje držav ni več pravo zdravilo 168

Vrhunska znanstvenika opozarjata, da zaradi korone ni potrebe po politični odločitvi o nadzoru ljudi in sledenju državljanom

FINANCE
Kako močno se bo stresel trg nepremičnin? 12

Korona bo vsekakor skrčila povpraševanje, na trg pa hkrati potisnila nekaj nove nepremičninske ponudbe.

FINANCE
Kakšen je predlog za Kurzarbeit, vsakemu polnoletnemu vavčer za dopustovanje v Sloveniji! 11

Kaj še pride v novi sveženj pomoči za ublažitev posledic epidemije zaradi koronavirusa, kdaj bo pred poslanci