Oglasno sporočilo

S faktoringom hitro in ugodno do svežega denarnega toka

Čas branja: 4 min
27.05.2019  02:13
Merilo uspešnega poslovanja podjetja določa v prvi vrsti denarni tok, ki mu zagotavlja likvidnost in nemoteno obratovanje. V najboljšem primeru so prihodki vedno višji kot odhodki in podjetju ustvarjajo dobiček, v najslabšem pa lahko slab nadzor nad odlivi graf z metrikami poslovanja obrne navzdol.
S faktoringom hitro in ugodno do svežega denarnega toka

Do neke mere podjetje sicer zmore samo upravljati razmerje med odhodki in prihodki, če pa se sooča z neplačili svojih strank ali dolgotrajnim, večmesečnim čakanjem na dan zapadlosti računa, vsaj del zagotavljanja prilivov ni več v njegovih rokah. Stroški v podjetju so z opravljanjem storitve že nastali in do poplačila računa ustvarjajo vrzel v njegovem denarnem toku.

Zunanji dejavniki tveganja za poslovanje

Poleg tveganja neplačil in čakanja na datum zapadlosti lahko reden in zagotovljen denarni tok podjetij ogrožajo tudi drugi dejavniki, predvsem makroekonomski, ki jih podjetja ne morejo samostojno krotiti. Kot pravi Nejc Apšner, direktor podjetja Achilles, ki se ukvarja s faktoring financiranjem, se morajo gospodarstveniki temeljito pripraviti na razmere, ki že vplivajo in še bodo vplivale na finančno stanje podjetij.

Na eni strani opažamo povečano pregrevanje trga dela, na drugi pa ohlajanje avtomobilske industrije. Poleg tega padec borznih indeksov in večji donosi pri kratkoročnih kot dolgoročnih obveznicah nakazujejo na spreminjanje krivulje gospodarske rasti na mednarodni ravni.”

Vsi ti dejavniki po njegovem mnenju ne obetajo boljših pogojev poslovanja v naslednjih letih in dodaja: “V času negotovih gospodarskih razmer se po pravilu začnejo plačilni roki daljšati, pogoji pridobitve bančnih posojil pa postajati zahtevnejši, kar v podjetjih povečuje tveganje za nastanek neplačil in posledično nižje in neredne denarne prilive.

Pri pridobitvi dodatnih sredstev odloča hitrost in ugodnost, tradicionalnim finančnim mehanizmom pa manjka občutek za posojilojemalca

Pridobivanje prilivov k obratnemu kapitalu je ključnega pomena za rast in razvoj podjetij, vendar pa so tradicionalni načini financiranja neagilni, počasni in precej zahtevni z vidika administracije. Bančni kredit je klasična oblika posojila, vendar banke kot tradicionalne finančne inštitucije ne omogočajo hitrih odločitev in prilagodljivih finančnih rešitev.

Ena najhitrejših in administrativno nezahtevnih rešitev pridobitve dodatnega financiranja je faktoring, finančni mehanizem, ki prek odkupa odprtih oz. nezapadlih terjatev podjetjem omogoča nemoteno poslovanje že v enem dnevu od oddaje vloge.

Hitreje in ugodneje do zagotovljenih denarnih prilivov

Splet in digitalne rešitve so pospešile in optimizirale finančni sektor in omogočile razvoj novih produktov financiranja. Vlogo za faktoring financiranje se lahko odda kar prek spleta, sredstva pa se v nasprotju s klasičnimi oblikami odobri že v nekaj urah, najkasneje v roku enega dne.

Visoka hitrost odobritve faktoringa v kombinaciji z večjo stopnjo avtomatizacije postopka podjetju poleg časa prihrani tudi denar. Nižji stroški faktoring financiranja so tako dodatna ugodnost za podjetja, ki jim višina razpoložljivih sredstev veliko pomeni.

Čas čakanja na prilive je tako občutno skrajšan, saj nekatere stranke pri podjetjih uveljavljajo tudi večmesečne plačilne roke, faktoring financiranje pa sredstva od odprtih terjatev zagotovi takoj. To je predvsem koristno za mlada in hitro rastoča podjetja z visokimi stroški razvoja ter nizkimi prihodki od prodaje, obenem pa tudi pri poslovanju med podjetji (B2B podjetja).

Dodatna vsebina ni prikazana, ker niste dovolili prejema piškotkov z zunanjih strežnikov. Spremeni...

Financiranje brez zadolžitve in neodvisno od kreditne sposobnosti

Vir financiranja pri faktoringu predstavljajo odprte, nezapadle terjatve, ki jih bo poravnal kupec, za katerega je bil račun izdan. To pomeni, da se podjetju ni treba zadolžiti, pač pa odproda terjatve, ki jih ima v lasti in ki bodo poplačana s strani plačnika računa ob datumu zapadlosti oz. izterjavi, v kolikor pride do neplačila.

Prav tako kreditna sposobnost ne igra pomembne vloge, saj v nasprotju s posojilom faktoring podjetju zagotavlja ugodno financiranje na podlagi bonitete odprtih terjatev in ne trenutnega tekočega poslovanja. Ta lastnost faktoringa je še posebej pomembna pri pridobivanju svežih sredstev v mladih in zagonskih podjetjih, ki sicer bančnega posojila ne bi mogla pridobiti.

Konkurenčnejše poslovanje in boljša bonitetna ocena

Vzdrževanje in nadgrajevanje bonitetne ocene je pri podjetjih ena glavnih metrik uspešnega poslovanja. Bonitetno oceno pogojujejo skrb za likvidnost, sposobnost tekočega odplačevanja stroškov poslovanja in (ne)odvisnost podjetja od plačilnih rokov njihovih strank.

Faktoring izboljšuje likvidnost podjetja, ki lahko dodatna sredstva nato nameni za povečevanje prodaje, kritje tekočih stroškov in vlaganje v razvoj. Takšen, vse bolj zaželen način financiranja podjetjem olajša obvladovanje tveganje v poslovanju, obenem pa prispeva k ugodnejšim metrikam bonitete podjetja.

Financiranje, zavarovanje in upravljanje v enem

Faktoring je vedno bolj uveljavljen način spodbujanja tekočega poslovanja podjetij, saj zaradi svojih ugodnih pogojev in prilagodljivosti prinaša celovito rešitev za njihov denarni tok in dobro likvidnost.

Po besedah Nejca Apšnerja, direktorja podjetja Achilles, je faktoring izrednega pomena za podjetja v finančnih težavah, saj “financiranje zagotavlja hitre denarne prilive, zavarovanje pred neplačili poskrbi za nemoteno vlaganje podjetja v razvoj brez bojazni za nastanek likvidnostnih težav, upravljanje s terjatvami pa učinkovito prevzame skrb za zapadla neplačila, ki podjetju povzročajo preglavice.

FINANCE
Komu in za koliko so v NLB že znižali plače: sledijo velika odpuščanja?

Lahko zaradi poslabšanja gospodarske slike pričakujemo nova pogajanja za ceno srbske Komercijalne banke in ali je že kakšna sprememba...

FINANCE
Times: znanost postaja jasna – zaprtje držav ni več pravo zdravilo 168

Vrhunska znanstvenika opozarjata, da zaradi korone ni potrebe po politični odločitvi o nadzoru ljudi in sledenju državljanom

FINANCE
Kako močno se bo stresel trg nepremičnin? 12

Korona bo vsekakor skrčila povpraševanje, na trg pa hkrati potisnila nekaj nove nepremičninske ponudbe.

FINANCE
Kakšen je predlog za Kurzarbeit, vsakemu polnoletnemu vavčer za dopustovanje v Sloveniji! 11

Kaj še pride v novi sveženj pomoči za ublažitev posledic epidemije zaradi koronavirusa, kdaj bo pred poslanci