Oglasno sporočilo

Kaj prinaša MSRP 9 zavarovalnicam?

Čas branja: 1 min
12.09.2018  00:01
S 1.1.2018 je začel veljati nov Mednarodni računovodski standard 9, ki ureja evidentiranje finančnih inštrumentov, razen za družbe, katerih pomemben del obveznosti predstavljajo zavarovalne obveznosti – to so predvsem zavarovalnice. Zanje velja začasna izjema pri uporabi do 1.1.2021.
Kaj prinaša MSRP 9 zavarovalnicam?
Foto: olaser

Učinke, ki jih prinaša MSRP 9, je moč razdeliti v dve skupini: učinki na evidentiranje finančnih naložb in na vplive na poslovne procese znotraj zavarovalnic.

Evidentiranje finančnih naložb

Najpomembnejša novost novega standarda na področju slabitev za zavarovalnice je slabitev dolžniških vrednostnih papirjev (predvsem obveznic), ki niso merjeni po pošteni vrednosti preko poslovnega izida. Zanje bodo zavarovalnice morale uvesti model pričakovanih kreditnih izgub, zaradi česar je pričakovati, da se bodo znižala vrednost finančnih naložb v izkazih zavarovalnic, saj bo potrebno oblikovati večje popravke vrednosti.

Z MSRP 9 bo postalo razvrščanje finančnih naložb bolj subjektivno, saj bodo zavarovalnice morale same določiti poslovni model, ki je temelj za razvrščanje finančnih sredstev v tri skupine. Pri odločitvi o tem, kateri poslovni model naj zavarovalnica uporabi za posamezno sredstvo, bo ključnega pomena uskladitev načina merjenja zavarovalnih obveznosti in sredstev ter tako v čim večji meri odpraviti računovodsko neusklajenost.

Ob prehodu, bodo zavarovalnice morale iz računovodskega vidika pregledati obstoječi portfelj finančnih naložb, za oceno učinka prehoda na nov standard. Poleg tega bodo morale prilagoditi politike oz. pravilnike vezane nanje, da bodo zagotovile ustrezno računovodsko obravnavo.

Vpliv na poslovne procese zavarovalnic

Čeprav gre za spremembo računovodskih standardov, bo standard imel vpliv tudi na poslovne procese zavarovalnic. V analizi pripravljenosti zavarovalnic na implementacijo MSRP 9, ki jo je pripravila družba KPMG jeseni leta 2017, poslovodje zavarovalnic ocenjujejo, da naj bi do sprememb prišlo predvsem v oddelku financ in upravljanja naložb in ne v oddelku računovodstva. Analiza je še pokazala, da 65% zavarovalnic še ni pričelo z zasnovo in implementacijo sistema, s katerim bi lahko zadostili potrebam implementacije standarda.

Z vidika upravljanja bilance stanja zavarovalnic je pomembno, da bodo zavarovalnice hkrati ocenjevale učinke uvedbe MSRP 9 in novega standarda, ki ureja zavarovalne pogodbe – MSRP 17. V nasprotnem primeru, bi lahko prišlo do neželenih učinkov na gibanje kapitala zavarovalnic, kot tudi na gibanje poslovnega izida.

Damjan Ahčin, FCCA, KPMG Slovenija, d.o.o. in Martin Skube, mag. posl. Ved, KPMG Slovenija, d.o.o.

FINANCE
Članki
Članki Velika revizorska četverica še vedno pod drobnogledom 2

Še vedno teče razprava, kako bi bilo mogoče reorganizirati delovanje velike revizorske četverice – družb EY, Deloitte, KPMG in PwC...

FINANCE
Članki
Članki Rast slovenskega BDP v drugem četrtletju najskromnejša od konca leta 2016 4

Medtem ko je v prvem četrtletju Slovenija zaznala petodstotno gospodarsko rast, je bila v drugem četrtletju v primerjavi z istim obdobjem...

FINANCE
Članki
Članki (v grafih) Zakaj se moramo pogovarjati o demografiji 19

V osmih grafih ponujamo osnovne izzive na slovenskem trgu dela, za mlade in starejše ter za odločevalce in družbo kot celoto.

FINANCE
Članki
Članki Iskanje skupnega 1

Težave mladih in starejših so lahko zelo podobne, zato je odgovore najbrž pametno iskati dialoško.

FINANCE
Članki
Članki V Frankfurtu ponavljajo: obrestne mere ECB bodo na zdajšnji nizki ravni še vsaj do konca poletja 2019

Na poti k zaostrovanju denarne politike na evrskem območju se bodo pri ECB najprej lotili opuščanja obsežnih spodbujevalnih ukrepov,...

FINANCE
Članki
Članki Stanje v evrski industriji se je avgusta skisalo 2

V vseh opazovanih evrskih državah so se aktivnosti v predelovalni industriji še vedno povečevale, je pa bila rast ponekod skromnejša

PRO
Članki
Članki Skupno zavarovanje obeh partnerjev ugodnejše od dveh ločenih zavarovanj

Če primerjamo dve ločeni življenjski zavarovanji s skupnim (vzajemnim) zavarovanjem obeh partnerjev, ugotovimo, da je vzajemno...