Oglasno sporočilo

Hranilnica LON išče dodatnega člana uprave

Čas branja: 1 min
08.02.2018  23:59
Hranilnica LON išče dodatnega člana uprave

Nadzorni svet Hranilnice LON d.d., Kranj, na podlagi 22. člena Statuta Hranilnice LON d.d., Kranj, razpisuje delovno mesto člana uprave (ž/m)

Splošni pogoji:

Kandidati za funkcijo člana uprave morajo poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati tudi naslednje pogoje kot jih določa Statut Hranilnice LON d.d. ter interni akti družbe:

 • dosežena VII. stopnja izobrazba ustrezne smeri (ekonomska, pravna, upravna ali druga ustrezna smer);
 • najmanj 5 (pet) let izkušenj na področju bančništva, financ, ekonomije, prava, računovodstva, revizije in kvantitativnih metod;
 • najmanj 5 (pet) let praktičnih in delovnih izkušenj na področju vodenja poslov v družbi primerljivi velikosti in dejavnosti;
 • aktivno znanje angleškega ali nemškega jezika;
 • izrazita osebna integriteta in poslovna etičnost;
 • niso bili obsojeni zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradnji dolžnosti, ali zoper njih ni bila vložena pravnomočna obtožnica za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Kandidati za člana uprave morajo za namen dokazovanja splošnih pogojev vlogi predložiti:

 • sistematično in celovito osebno predstavitev (npr. po standardu Europass);
 • listine in druga dokazila o izpolnjevanju pogojev, vključno z listino, ki dokazuje formalno izobrazbo osebe;
 • potrdila o preteklem strokovnem izpopolnjevanju in delu, ki ga trenutno opravlja, ter vse okoliščine, ki bi lahko privedle do nasprotja interesov ali njegove pristranskosti;
 • listine in druga dokazila, ki potrjujejo izpolnjevanje meril v zvezi z ugledom - potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da niste v kazenskem postopku;
 • druge ustrezne listine in dokazila.

Posebni pogoji:

Kandidati za člana uprave morajo vlogi predložiti okvirni program razvoja LONa. Nadzorni svet kandidate, ki bodo prišli v ožji izbor, zaprosi tudi za pripravo predstavitve programa razvoja družbe ter jih povabi na razgovor.

Člana uprave imenuje nadzorni svet družbe za mandat petih let z možnostjo ponovnega imenovanja.

Izbrani kandidat mora po imenovanju za člana uprave pridobiti dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje funkcije člana uprave; pridobljeno dovoljenje bo odložni pogoj navedene zaposlitve oziroma funkcije.

Popolne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev kandidat pošlje na naslov: LON d.d., Kranj, Žanova ulica 3, 4000 Kranj, z oznako »Za nadzorni svet – razpis.« Prijave morajo prispeti na navedeni naslov najkasneje do 16.2.2018.

Prijavljeni kandidati bodo o imenovanju člana uprave obveščeni v osmih dneh po imenovanju na seji nadzornega sveta Hranilnice LON d.d., Kranj.

Nadzorni svet Hranilnice LON d.d., Kranj

FINANCE
Članki
Članki (nova pravila) Adijo, provizije za nakup s plačilno kartico 2

Trinajst vprašanj in odgovorov pred 13. januarjem, ko začnejo veljati nova evropska pravila za plačilne storitve. Med drugim trgovci in...

FINANCE
Članki
Članki Kdo v EU ima največ slabih posojil – in kaj pripravlja EU, da ne bi nastajala nova 2

Evropska komisija je objavila prvo poročilo o reševanju slabih posojil v članicah. EU sicer čisti slaba posojila in pripravlja nova...

FINANCE
Članki
Članki Spletna prodaja: meja 22 evrov za pošiljke iz Kitajske bo padla, pravila v EU pa se poenostavila

Reforma evropskega sistema DDV prinaša več novosti: prihodnje leto bodo za mikro in zagonska podjetja, ki po spletu storitve prodajajo v...

AVTO
Novice
Novice Volkswagen se je ujel v nov poslovni škandal 5

Testiranje z dizelskimi izpusti so opravljali na opicah in ljudeh, v škandal so se ujeli Volkswagen, Daimler in BMW

PRO
Članki
Članki Kako med prvomajskimi prazniki do štirih hotelskih zvezdic za ceno treh?

Razkrivamo tudi, kako do štirizvezdičnega razvajanja skozi vse leto.