Normiranci, pozor, Furs posredoval dodatna pojasnila!

 

Več iz teme.

Obveščaj me o novih člankih:  
 
Čas branja: 3 min
25.01.2018  21:00
Če se bodo v prihodke zavezanca morali vštevati tudi prihodki povezanih oseb, se bodo upoštevali že prihodki, ki so jih povezane osebe ustvarile v letih 2016 in 2017. Povezana oseba po tem zakonu je družinski član ali katerakoli oseba, ki jo nadzira ali običajno nadzira zavezanec. 
Normiranci, pozor, Furs posredoval dodatna pojasnila!
Foto: Osebni arhiv

Obveščaj me o novih člankih:  

Potrjen sveženj davčnih sprememb prinaša novosti na področju obdavčitve s. p. in d. o. o., ki davčno osnovo ugotavljajo z upoštevanjem 80-odstotnih normiranih odhodkov. Pri tem pa davčni strokovnjaki ugotavljamo, da je besedilo zakona pomanjkljivo in določena vprašanja pušča odprta.

Da boste podjetniki normiranci vedeli, pri čem ste, smo od Finančne uprave RS pridobili dodatna pojasnila o izvajanju novega sistema. Tolmačenje Fursa si lahko preberete v nadaljevanju.

  1. V poštev pridejo že prihodki iz let 2016 in 2017!

Če bo podjetnik želel ostati normiranec, povprečje njegovih prihodkov iz dejavnosti v dveh zaporednih predhodnih letih ne bo smelo presegati 150 tisoč evrov. Ta določba se uporablja od 1. 1. 2018, torej že za presojo, ali bo podjetnik lahko ostal normiranec tudi v davčnem letu 2018. V povprečje dveh zaporednih let se bo zato upoštevalo tudi že obdobje 2016 in 2017.

Če bo podjetnik davčni zavezanec že v davčnih letih 2016 in 2017 skupaj presegel 300 tisoč evrov prihodkov, bo moral izstopiti iz sistema normiranih odhodkov in za davčno leto 2018 ugotavljati davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov in voditi ustrezne poslovne knjige, evidence in poslovno poročilo.

Tovrstno tolmačenje je problematično za marsikaterega zavezanca, ki je v predhodnih letih svoje poslovanje načrtoval tako, da bi po prejšnjem sistemu v letu 2018 še lahko ostal normiranec, po novem sistemu pa bo moral upoštevati dejanske stanje.

Še več, če se bodo v prihodke zavezanca morali vštevati tudi prihodki povezanih oseb, se bodo upoštevali že prihodki, ki so jih povezane osebe ustvarile v letih 2016 in 2017. Povezana oseba po tem zakonu je družinski član ali katerakoli oseba, ki jo nadzira ali običajno nadzira zavezanec.

2. Kaj, če podjetnik že prvo leto poslovanja preseže 300 tisoč evrov prihodkov?

Poglejmo naslednji primer: podjetnik normiranec je začel opravljati dejavnost v letu 2017 in že v tem letu presegel 300 tisoč evrov prihodkov. Ali mora tak podjetnik že v letu 2018 izstopiti iz sistema obdavčitve z upoštevanjem normiranih odhodkov?

Zanimivo, Furs na vprašanje odgovarja nikalno. V skladu z zakonom o dohodnini se upošteva povprečje doseženih prihodkov iz dejavnosti dveh zaporednih predhodnih let. Tega podatka pa nimamo, če je zavezanec šele začel poslovati v preteklem letu. Povprečja dveh zaporednih preteklih let namreč ni mogoče določiti. Zato v takem primeru zavezancu ni treba obvezno izstopiti iz sistema ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, tudi če v preteklem davčnem letu prihodki presegajo 300 tisoč evrov.

V našem primeru podjetnik ne bo več normiranec šele v letu 2019. Kot je torej jasno, bo tak zavezanec v letu 2018 še vedno lahko užival prednosti nizke obdavčitve z upoštevanjem normiranih odhodkov in to ne glede na višino ustvarjenih prihodkov v 2018!

3. Kako bo Furs vedel, kdo so podjetnikove povezane osebe in kolikšni so njihovi prihodki?

Znano je, da se bodo pri presoji izpolnjevanja pogojev za obstanek v sistemu upoštevali ne le prihodki normiranca, temveč tudi prihodki iz dejavnosti povezanih oseb, razen če bo zavezanec lahko dokazal, da glavni ali eden od glavnih razlogov za vzpostavljeno shemo poslovanja ni izpolnjevanje pogojev za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov. Če poenostavimo, prihodki povezanih oseb se ne bodo upoštevali le takrat, ko bo normiranec sposoben dokazati, da ima (tudi brez povezanih oseb) vzpostavljeno lastno poslovanje.

Vprašanje pa je, kako bo Furs vedel, kdo so povezane osebe zavezanca in ali je poslovanje podjetnika normiranca in njegovih povezanih oseb ustrezno. Ali bo moral s. p. samoiniciativno razkriti sodelovanje s povezanimi osebami ali se bo to presojalo šele v primeru inšpekcije?

Finančna uprava pojasnjuje, da bo moral davčni zavezanec podjetnik povezane osebe razkriti v Prilogi 15 Obračuna akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti, ne bo pa potrebno vnaprejšnje pojasnjevanje poslovanja z njimi. Davčni zavezanec bo povezane osebe razkril že v letošnjem davčnem obračunu. Opustitev poročanja se bo obravnavala kot prekršek.

Pomembna informacija je, da se prihodki zavezanca in njegovih povezanih oseb ne bodo že vnaprej avtomatično seštevali. Podjetnik bo moral sam ustrezno presoditi, ali bi moral upoštevati prihodke povezanih oseb in ali bo izpolnjeval pogoje za upoštevanje normiranih odhodkov. Odgovornost za presojo izpolnjevanja pogojev je tako na samem davčnem zavezancu normirancu.

Furs bo ustreznost poročanja zavezanca presojal šele v morebitnem postopku davčnega nadzora davčnih obračunov. Pri tem opozarjamo, da je poostren nadzor nad poslovanjem normiranih s. p. v teku že od začetka 2015. Postopek nadzora se lahko začne zoper normirance ali zoper povezane osebe, rezultat davčne inšpekcije pa je lahko precejšnje finančno breme za zavezanca – odmera dodatnega davka ter izrek globe za prekršek.

Nina Orehek Ručigaj je pravna in davčna svetovalka in strokovnjakinja za davčno, gospodarsko in delovno pravo pri računovodski hiši Unija.Napišite svoj komentar

Da boste lahko napisali komentar, se morate prijaviti.
FINANCE
Članki
Članki Kdo v EU ima največ slabih posojil – in kaj pripravlja EU, da ne bi nastajala nova 2

Evropska komisija je objavila prvo poročilo o reševanju slabih posojil v članicah. EU sicer čisti slaba posojila in pripravlja nova...

FINANCE
Članki
Članki Bo Opec občutil negativno stran svoje strategije? 4

Lani se je naftni kartel Opec z zmanjšanjem dnevnih kvot načrpane nafte trudil zvišati povprečno ceno surove nafte in to mu je uspelo;...

FINANCE
Članki
Članki Se obeta rekordni japonski borzni debi?

O IPO za mobilni telekom razmišljajo pri Softbank Group

FINANCE
Članki
FINANCE
Članki
Članki (v grafih) Evropski dolgovi: kaj se je spremenilo v letu dni in kje je Slovenija 15

Slovenija je precej zmanjšala svojo relativno zadolženost (obseg javnega dolga v deležu od BDP), vendar pa je nominalni obseg dolga...

PRO
Članki
Članki (Intervju) Centralne banke povečujejo zlate rezerve. Pa vi?

Navkljub podcenjenosti zlata in srebra ter rekordnim cenam nepremičnin imamo v Sloveniji več kot 75 odstotkov premoženja v...