Kaj je v Mercatorju odkril vladni član uprave?

Čas branja: 5 min
07.09.2017  09:03
V razmerjih med Mercatorjem in družbami iz skupine Agrokor je vse okej
Kaj je v Mercatorju odkril vladni član uprave?

Obveščaj me o novih člankih:  
Mercator dodaj
Gregor Planteu dodaj
Konzum dodaj
Tomislav Čižmić dodaj
Zvijezda dodaj

Mercator je končno objavil prvo poročilo izrednega člana uprave, ki ga je v trgovca postavila kar vlada. Pisali smo že, da po naših neuradnih podatkih Gregor Planteu (na fotografiji spodaj), izredni član uprave, ni odkril nobenih nepravilnosti. To zdaj dokazuje tudi njegovo poročilo.

Dodajmo, da je Planteu, kot smo že pisali, soglašal tudi z vrnitvijo Mercatorja na trg BiH - ta bo nazaj prevzel 83 trgovin, ki jih je po Agrokorjevemu prevzemu oddal Konzumu. Prvotni načrt je sicer predvideval, da bi Mercator upravljal z vsemi, približno 260 trgovinami Konzuma BH, a s tem bi moral prevzeti tudi Konzumove dolgove do dobaviteljev, teh je za približno 200 milijonov evrov, in zaloge ter opremo. S tem se po naših podatkih ni strinjal šef Mercatorja Tomislav Čižmić, pa tudi Mercatorjevi bančni upniki, ki so Mercatorju za reprogram posojil leta 2014 postavili stroge zaveze - torej, tudi, če ne bi obstajal Lex Mercator, kot danes piše portal Siol.net, tak predlog ne bi šel "skozi".

Poročilo najprej opredeljuje, s katerimi povezanimi družbami posluje Mercator in ugotavlja, da poročilo o tem družba že pripravlja v skladu z gospodarskimi družbami. V opazovanem obdobju, med začetkom maja in avgusta letos, je Mercator posloval z Konzumom, Zvijezdo, Ledom, PIK Vrbovec, Jamnico, Beljem, PIK Vinkovci, Agrolaguno, Solano Pag, Dijamantom, Velpro–centrom in Agrokor Trgovino. "Nabava trgovskega blaga, izdelkov vsakdanje rabe, je potekala v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja družbe Mercator na področju nabave blaga, veljavnimi od 1. januarja 2017 za vse dobavitelje blaga. Splošni pogoji poslovanja so sestavni del Pogodbe o nabavi blaga (v nadaljevanju Pogodba), ki jo sklene družba Mercator z dobavitelji blaga, nepovezanimi in povezanimi družbami," ugotavlja izredni član uprave Gregor Planteau.

So poslovali s transfernimi cenami?

"Mercator ima na razpolago primerljive podatke o nabavnih cenah primerljivega blaga nepovezanih dobaviteljev. Podatki o nabavnih cenah skupaj s funkcijsko analizo dokazujejo, da so nabavne cene v razmerju z nepovezanimi osebami primerljive z nabavnimi cenami v razmerju s povezanimi osebami," ugotavlja Planteu in na strani 9 poročila navaja tudi tabelo z vrednostjo nabav.

Ali Mercator financira Agrokor?

"V obdobju poročanja Mercator ni podelil nobenega poroštva, garancije, jamstva ali podobne zaveze družbam Skupine Agrokor. Prav tako družbe Skupine Agrokor niso podelile nobenega poroštva, garancije, jamstva ali podobne zaveze Mercatorju," piše v poročilu.

Ali Mercator kreditira Agrokor?

Ne, obratno. "V obdobju poročanja Mercator ni odobril nobenega posojila, predujma, blagovnih kreditov ali plačeval dodatnih storitev družbam Skupine Agrokor. Prav tako ni prejel nobenega posojila, predujma, blagovnih kreditov od družb Skupine Agrokor. Edino posojilo, ki ga je Mercator prejel od Skupine Agrokor, je dolgoročno posojilo v višini 20 milijonov evrov, ki ga je dala družba Agrokor ob prevzemu dne 26. junija 2014."

Goljufajo pri najemninah?

Mercator nepremičnine oddaja turistični agenciji Kompas. "Mercator pri določanju cen za oddajo nepremičnin v najem povezanim družbam upošteva tako tržne dejavnike (atraktivnost lokacije, velikost nepremičnine, namembnost poslovnih prostorov, starost in stanje nepremičnine, število oddanih enot posameznemu najemniku, plačilna sposobnost najemnika, dogovorjeni plačilni pogoji …), ki so pomembni pri določanju cene najema v razmerju z nepovezanimi osebami, kot tudi druge primerljive okoliščine. Podatki o najemninah, po katerih Mercator oddaja poslovne prostore povezani družbi, skupaj s funkcijsko analizo dokazujejo, da so najemnine na ravni tržnih cen oziroma so primerljive z najemninami, po katerih Mercator oddaja svoje nepremičnine v najem nepovezanim osebam."

In še: "V obdobju poročanja in v obdobju pred tem (v letu 2016) Mercator pri nobeni od družb Skupine Agrokor ni nabavljal opreme oziroma naročal storitev za namene investiranja v nepremičnine."

Se cuza prek marketinških storitev?

"Mercator je v obdobju poročanja izvajal marketinške storitve naslednjim družbam Skupine Agrokor: Ledo, Jamnica, Zvijezda, Pik Vrbovec, Kompas in Velpro-centar. Storitve se pretežno nanašajo na oglaševanje v Mercatorjevih akcijskih letakih, začasni najem dodatnih izpostavitev in hladilnikov v prodajalnah, promocijske materiale za prodajalne, vključitev v Mercatorjeve marketinške projekte, uvajanje novih in zamenjavo obstoječih izdelkov ter nadomestil za deklariranje. Oblikovanje cen in dokazovanje primerljivosti transfernih cen s tržnimi Cene marketinških storitev, ki jih je izvajal Mercator, so oblikovane na podlagi cenikov. Cenik se uporablja tako za povezane kot nepovezane osebe. Cene so oblikovane na podlagi primerljivih tržnih cen oziroma na podlagi dejanskega razmerja med ponudbo in povpraševanjem."

In še: "V obdobju poročanja je Mercator naročal marketinške storitve pri družbah Konzum, 360 Marketing in Kompas. Pri družbi Kompas smo naročali turistične aranžmaje za nagrade v sklopu marketinških aktivnosti in druge storitve, povezane z marketinškimi aktivnostmi. Pri Konzumu je šlo za svetovanje na področju category managementa, pri 360 Marketing pa za pripravo TV-oglasov. Oblikovanje cen in dokazovanje primerljivosti transfernih cen s tržnimi Povezane družbe so Mercatorju storitve obračunale po prodajnih cenah oziroma po ceniku, ki velja tudi za nepovezane družbe. Podatki o cenah skupaj s funkcijsko analizo dokazujejo, da so cene oblikovane na podlagi tržnih cen."

Kaj pa IT storitve?

"V obdobju poročanja je družba mStart za družbo Mercator opravljala storitve podpore informacijskim procesom. Cene storitve informacijskih rešitev, ki jih je Mercator naročil pri povezani družbi mStart, so primerljive s tržnimi cenami, to je cenami, ki jih zaračunavajo nepovezani izvajalci na trgu."

Koliko je skupina Agrokor dolžna Mercatorju?

Imajo povezane družbe prednost pri plačilu?

Ne, ugotavlja Planteu. "Višina in gibanje obveznosti sta zelo odvisna od sezonskega vpliva. Konec julija 2017 so obveznosti do družb v Skupini Agrokor precej narasle v primerjavi s stanjem na dan 31. december 2016 in stanjem na dan 30. april 2017. Največji porast beležimo pri družbah Jamnica Slovenija, Ledo Slovenija, PIK Vrbovec ter Zvijezda Slovenija. Kot omenjeno je porast sezonsko pogojen; je odraz povečanih nabav izdelkov, ki se najbolj prodajajo v spomladanski in poletni sezoni."

"Dinamika plačil obveznosti je primerljiva z dinamiko plačevanja tretjim osebam, od katerih Mercator kopuje istovrstno blago."

Celotno poročilo je spodaj.

Dodatna vsebina ni prikazana, ker niste dovolili prejema piškotkov z zunanjih strežnikov. Spremeni...Napišite svoj komentar

Da boste lahko napisali komentar, se morate prijaviti.
FINANCE
Halo, halo, vlada, kako kaj politkomisarski nadzor Mercatorja? 3

Neuradno: morda bo vlada prvo poročilo izrednega člana uprave Mercatorja o izpostavljenosti do Agrokorjevih družb obravnavala "že" v...

FINANCE
Je Todorić po prevzemu Mercatorja na police res dal le še Agrokorjevo blago? 3

Kakšne so ugotovitve vladnega politkomisarja v Mercatorju? Trgovec je bil še pred zakonom zaščiten pred izčrpavanjem!

FINANCE
Pozor, ne velja za Mercator! 35

Sklep sodišča o priznanju tujega postopka zaradi insolventnosti Agrokorja za Mercator ničesar ne spreminja. Informacije Siola, da lex...

MANAGER
Manager
Manager Mercator: dajmo, slovenski fantje, kupite ga od Hrvata Ramljaka 12

Teza, da Slovenija zdaj ima neko kar vitalno kapitalistično elito, velja veliko bolj kot pred recimo petimi leti. Naj bo poskus nakupa...

FINANCE
Odkrito o Agrokorju, odkrito o Mercatorju – to ni vzdržno ne solventno podjetje! Kako dolgo bo še igrala muzika? 36

Danes smo z Mercatorjem točno tam, kjer smo bili leta 2013. Mercator je vreden nič. Kaj pa zdaj?

NEP&GRAD
Gradnja in bivanje
Gradnja in bivanje Numerica Partners prekinil pogajanja o nakupu nekaterih Mercatorjevih prodajaln

Numerica Partners, banke in Mercator so prekinili pogajanja o prenosu lastništva okoli 30 Mercatorjevih manjših prodajaln, ki poslujejo v...

PRO
Članki
Članki Vrhunski šport, osebni bankroti in dvojna kariera

Vrhunski športniki se pogosto znajdejo v finančno izjemno zahtevnih položajih. Od velikih zaslužkov v mladih letih do potrebe po...