Oglasno sporočilo

Javno vabilo k dajanju ponudb - Zlata moneta II

Čas branja: 2 min
27.03.2015  00:01

ZLATA MONETA II, finančna družba d.d., Maribor, Trg Leona Štuklja 12, 2000 Maribor, ki jo zastopa direktor Boštjan Marzidovšek, objavlja naslednje

VABILO K DAJANJU PONUDB

I. PREDMET VABILA K DAJANJU PONUDB

ZLATA MONETA II, finančna družba d.d., Maribor, objavlja vabilo k dajanju ponudb, ki se nanaša na prodajo vrednostnih papirjev izdajateljev iz Republike Slovenije in poslovnih deležev družb iz Republike Slovenije.

Vrednostni papirji, ki so predmet ponudbe:

slika1-600.1427358437.jpg

Poslovni deleži, ki so predmet ponudbe:

slika2

II. VRSTA PRAVNEGA POSLA

Prodajna pogodba v pisni obliki.

III. NAČIN IN ROK PLAČILA KUPNINE

Denarna in papirna poravnava (prenos poslovnega deleža) se izvedeta sočasno, rok plačila pa ne sme biti daljši od 30 dni. Plačilo celotne kupnine v roku, ki je določen je bistvena sestavina pravnega posla. Položena varščina se izbranemu ponudniku všteje v kupnino.

IV. VIŠINA VARŠČINE

Ponudniki, ki želijo sodelovati v javnem zbiranju ponudb, morajo do izteka roka za oddajo ponudb vplačati varščinov višini 10% ponujene cene, kot jamstvo za resnost ponudbe na TRR Zlate Monete II d.d. št.: SI56 0451 5000 1079 342 pri Nova KBM d.d. Dokazila o plačilu varščine morajo biti priložena k ponudbi. Izbranemu ponudniku bo plačana varščina všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom bo plačana varščina brez obresti, v roku 8 dni po izbiri najugodnejšega ponudnika, vrnjena na TRR, ki bo naveden v ponudbi.

V. OBLIKA IN POGOJI, POD KATERIMI MORA PONUDNIK PREDLOŽITI PONUDBO

Ponudniki naj predložijo svoje ponudbe v zaprti kuverti z oznako »NE ODPIRAJ - PONUDBA« in sicer priporočeno po pošti na naslova

  • Zlata Moneta II d.d., Trg Leona Štuklja 12, 2000 Maribor in v vednost
  • Družba za upravljanje terjatev bank d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana (ga. Marija Cerjak).

Ponudba naj vsebuje naslednje elemente:

Ponudnik: Firmo, sedež in kontaktne podatke osebe, ki daje ponudbo;

Predmet: Firmo družb/e, na katero se ponudba nanaša;

Število in cena VP oz. poslovnega deleža: Število vrednostnih papirjev (% poslovnega deleža) in ceno za nakup vrednostnih papirjev (poslovnega deleža);

Način plačila: Denarna in papirna poravnava (prenos poslovnega deleža) se izvede sočasno, rok plačila pa ne sme biti daljši od 30 dni; plačilo kupnine v roku, ki je določen je bistvena sestavina pravnega posla;

Stroški: Pri vrednostnih papirjih vsaka stranka nosi svoje stroške, ki nastanejo z izvajanjem prodaje; pri poslovnih deležih vse stroške povezane z nakupom in prenosom poslovnega deleža družbe, nosi kupec;

Izvedba: Sklenitev prodajne pogodbe

Rok za zbiranje ponudb je 30 dni od objave ponudbe. Upoštevale se bodo popolne ponudbe, ki bodo prejete na sedež družbe Zlata Moneta II d.d. do vključno 26.04.2015. Rok za izbiro najugodnejšega ponudnika je 30 dni od dneva zaključka zbiranja ponudb.

VI. PRIDOBIVANJE INFORMACIJ

Zainteresirani ponudniki lahko pridobijo podrobnejše informacije v zvezi s ponudbo na elektronski pošti marzidovsekb@gmail.com.

VII. RAZNO

Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ali katerimkoli drugim ponudnikom je izključena. Prodajalec si pridržuje pravico ustaviti postopek do sklenitve pravnega posla.

Po prejemu pravočasnih in popolnih ponudb se bo s ponudniki izvedla dodatna pogajanja (z vsemi, ki so predložili pravočasne in popolne ponudbe).

Zlata Moneta II d.d.

FINANCE
Zmešani svet poceni denarja

Poceni denar je prinesel cel kup posledic, za katere je pred časom redkokdo pričakoval, da jih bo videl

DRAŽBE
Članki
Članki 10 stanovanj, ki jih lahko septembra kupite na dražbah

Izklicne cene se začnejo pri 40 tisočakih

FINANCE
Članki
Članki Bo tla pod nogami izgubil premier Conte ali njegov nezaupničar Salvini?

Jutri bo italijanski senat nagovoril italijanski premier Conte, zoper vlado katerega je njen podpredsednik Salvini vložil nezaupnico....

FINANCE
Kaj potrebuje naše zdravstvo? Zdenka Čebašek Travnik: Dodatnih 1,5 milijarde evrov v treh letih! 6

Od kod bi jih vzeli, ne pove, razen da se ji zdi, da je to samo stvar »poguma« vlade in dobrih gospodarskih razmer

AVTO
Testi
Testi Toyota RAV4 hibrid: japonska leteča riba 1

Hibridni pogon več ne zahteva kompromisov. V ravu4 je z majhno porabo in občutno izboljšanimi zmogljivostmi tudi v razredu športnih...

DRAŽBE
Članki
Članki Za Fursovega porscheja se je steplo skoraj 40 dražiteljev 2

Nizka cena in gneča na dražbi. Končni rezultat: podvojitev cene

PRO
Članki
Članki (Natečaj Agrobiznis hi-tech) Kako z novimi tehnologijami spraviti več od njive do mize?

Iščemo ponudnike in uporabnike novih tehnoloških rešitev, ki lahko izboljšajo učinkovitost skozi celotno prehransko verigo. Ste eni...

FINANCE
Članki
Članki Bundesbank svari: Nemčija bi v tretjem četrtletju lahko zdrsnila v recesijo

Pri nemški centralni banki svarijo pred recesijo v Nemčiji, Bloomberg pa s sklicevanjem na neimenovane vire poroča, da v nemški vladi...

FINANCE
Članki
Članki Nova dilema ECB: kako močno naj popusti pri denarni politiki

Spomnimo, da gre za preobrat - še lani avgusta je ECB tehtala, kako naj previdno zaostri svojo politiko