Danilo Peteh ovadil upravo Banke Celje - ta odgovarja

Čas branja: 1 min
17.04.2014  11:45
Se je uprava banke s prevrednotenjem obveznosti le želela izogniti stečaju?

Vlagatelj Danilo Peteh je danes na NPU oddal kazensko ovadbo zoper vodstvo Banke Celje, Davorina Leskovarja in Aleksandra Vozla.

"Uprava je zavestno protipravno ravnanala z namenom zavajanja potencialnih vlagateljev z goljufivim nerazkritim namenom in s tem za zlorabo položaja ter s tem tudi zavestno ponareditev oziroma prilagoditev izkazov banke," je prepričan Peteh, ki je imel v lasti tudi podrejene obveznice banke, ki bodo verjetno v celoti izbrisane.

Se res lahko odpiše tudi obveznosti?

Peteha med drugim moti, da je Banka Celje prevrednotila podrejene obveznosti iz finančnih instrumentov na njihovo pošteno vrednost. "Banka je odpisala obveznosti iz naslova podrejenih obveznic brez kakršnekoli pravne podlage, saj Banka Slovenije še ni sprejela nikakršnega sklepa," se huduje Peteh.

In nadaljuje: "Prav tako pa mednarodni računovodski standard (MRS) 39, na katerega se sklicuje uprava banke, sploh ne predvideva odpisa obveznosti. Poznano mi je, da banke in ostale pravne osebe odpisujejo terjatve, prvič pa sem se sedaj seznanil s terminom »odpis obveznosti«," pravi.

Prepričan je, da je banka "s to nezakonito potezo zgolj prikazala navidezen dobiček in se izognila negativnemu kapitalu, ki bi bil razlog za začetek stečajnega postopka nad Banko Celje."

Kaj pravijo v Celju

Odgovor banke Celje objavljamo v celoti:

"Podrejene obveznosti banke se skladno z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja obravnavajo kot finančni instrumenti. Njihovo pripoznavanje in merjene opredeljuje MRS 39. Finančne obveznosti se po začetnem pripoznanju izmerijo skladno s 47 točko citiranega standarda, po odplačni vrednosti z uporabo metode efektivne obrestne mere ali po pošteni vrednosti. Ob koncu poslovnega leta je banka podrejene obveznosti v poslovnih knjigah, skladno z določili MRS39 in usmeritvami revizorja, izkazala v kategoriji finančnih obveznosti po pošteni vrednosti preko poslovnega izida in jih izmerila po pošteni vrednosti, ki odraža spremenjene tržne in zakonske razmere. Oceno poštene vrednosti je pripravil pooblaščeni ocenjevalec vrednosti. Razliko med knjigovodskim zneskom finančne obveznosti in njegovo pošteno vrednostjo je banka pripoznala v poslovnem izidu.

Želimo pa poudariti, da vrednotenje finančnih instrumentov na njihovo pošteno vrednost ne pomeni njihovega odpisa ali razvrednotenja, ampak zgolj prikaz poštene vrednosti v poslovnih knjigah po MRS 39. Razvrednotenje podrejenih inštrumentov ni v pristojnosti banke in ga banka samostojno tudi ne more izvesti, status imetnikov podrejenih instrumentov pa je odvisen od zaključka dokapitalizacije."

Napišite svoj komentar

Da boste lahko napisali komentar, se morate prijaviti.
FINANCE
Članki
Članki (brexit) Johnson se sreča z Junckerjem, VB oživlja ideje iz dogovora Mayeve, najvišje sodišče bo odločilo o prorogaciji ... pa še ena o Hulku

Pred ponedeljkovim srečanjem z Otoka prihajajo vesti, da bo premier Johnson šefu evropske komisije Junckerju povedal, da zavrača odlog...

OGLAS
FINANCE
Varna odstranitev dioptrije po meri posameznika

Vsak posameznik je edinstven in nobeno oko ni enako drugemu očesu, zato so metode in tehnike operacij prilagojene posamezniku. Tehnike...

OGLAS
FINANCE
Upravljanje tveganj: Naslednji vir strateške prednosti podjetij in organizacij

S tem, ko se tveganjem posvetite celostno in na strateški ravni, lahko v ključnih trenutkih za vašo organizacijo sprejemate informirane...

PRO
Članki
Članki (13. Agrobiznisov posvet) Kako zgraditi blagovno znamko v kmetijstvu?

Kmetje in drugi ponudniki lokalne hrane vse bolj ugotavljajo, da morajo toliko časa, kot ga porabijo za pridelavo, vložiti tudi v...