(intervju) Spet nad sosedsko delo? Ministrica ne zanika

Čas branja: 6 min
04.04.2013  09:00
Ministrica za delo Anja Kopač Mrak je bila državna sekretarka v tem resorju, ko je njen takratni šef Ivan Svetlik izgubil štiri referendume. Kaj se je naučila iz tega?

Anja Kopač Mrak profesorsko natančno pazi, kaj bo povedala. Kljub temu ne zanika, da bi utegnila spreminjati tudi pravila o tako imenovanem sosedskem delu. Jasno pa pove, da v prihod trojke ne verjame.

Ob nastopu ministrske funkcije ste kot svojo prvo prioriteto navedli znižanje nezaposlenosti. V katerih panogah bodo nastajala nova delovna mesta?

Ministrstvo in vlada ne moreta ustvarjati novih delovnih mest. Prioriteta vlade mora biti ustvarjanje okolja, ki omogoča nastajanje novih delovnih mest. Pomembno pa je, da denar, ki ga imamo na voljo za aktivno politiko zaposlovanja, usmerimo v programe, kjer lahko dosežemo dober rezultat. Treba je pregledati 155 milijonov evrov, ki so na voljo za aktivno politiko zaposlovanja in jih preusmeriti v programe, ki dajejo najboljše rezultate glede zaposlovanja brezposelnih oseb. Pri tem pa je pomembno predvsem subvencioniranje zaposlitev.

Ali nameravate subvencije usmeriti v zasebni sektor?

Seveda. Tržni delodajalci imajo možnost subvencioniranja zaposlitev, tako za starejše kot za mlade.

Katere panoge imate ogledane?

Ministrstvo ne razpiše subvencij po posameznih panogah, ampak za subvencije zaprosi delodajalec. Pri alokaciji sredstev je pomembna samoiniciativnost delodajalcev.

Kako pa boste zagotovili, da bo denar za zaposlovanje porabljen učinkovito?

Znotraj zavoda za zaposlovanje je treba vzpostaviti učinkovite mehanizme nadzora. Potrebni so tudi zmanjšanje administrativnih stroškov, evalvacija izvedenih ukrepov aktivne politike zaposlovanja ter prerazporejanje sredstev glede na njihovo učinkovitost in uspešnost.

Koliko novih delovnih mest lahko ponudi na primer socialno podjetništvo?

Socialno podjetništvo smo do zdaj spodbujali z razpisi prek evropskih sredstev. Treba je sprejeti strategijo, ki bo omogočala razvoj podpornega okolja. Ne vidim vizije socialnega podjetništva na način, da bo država vedno subvencionirala njegov obstoj. Podjetništvo mora imeti možnost preživeti na trgu. Pomembno je, da je produkt tržno zanimiv. Analize kažejo, da na tem področju manjkata predvsem promocija in ekonomsko znanje. Velika želja je, da bi del sredstev podjetniškega sklada namenili za startupe.

kopac-mrak-anja7-us.1365010290.jpg
"Problem delovnih mest je njihova dodana vrednost," ugotavlja ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Anja Kopač Mrak.

V mandatu Pahorjeve vlade ste bili državna sekretarka v tem resorju. Takrat je ostalo brez dela 60 tisoč ljudi. Kaj se lahko naučite iz takratne rasti brezposelnih?

Ministrstvo za delo opravlja prerazporeditev ustvarjenega. Enako je z delovnimi mesti. Verjamem, da smo se v času največje gospodarske krize uspešno soočili s socialno stisko ljudi. Ukrepa, kot sta subvencionirano delo in skrajšani delovni čas, sta bila uspešna. Če pogledamo ocene Umarja, so današnje razmere slabše kot takratne, čeprav je bil padec bruto domačega proizvoda takrat mnogo večji. Potrebno je varčevati, a varčevanje samo po sebi ne bo prineslo gospodarske rasti.

Kakšno stopnjo brezposelnosti pričakujete konec leta?

Odvisno, kako se bodo stvari odvijale v gospodarstvu. Ključ je v reševanju kreditnega krča. Treba je končati histerijo, ki trenutno vlada in stabilizirati razmere. Gospodarskim subjektom je treba pomagati pri opravljanju posla.

Ali menite, da je za večjo brezposelnost krivo tudi povišanje zneska minimalne plače, ki ga je sprejel vaš nekdanji šef, bivši minister za delo Ivan Svetlik?

Problem delovnih mest je njihova dodana vrednost. Ključna razvojna usmeritev Slovenije mora biti dvig dodane vrednosti. Na neki točki bomo morali nehati tekmovati z višino plače. Dejstvo je, da ne moremo dopustiti, da delavci delajo pod pogoji, ki ne zagotavljajo virov za preživetje. Dvig minimalne plače je bil nujen z vidika zagotavljanja dostojnosti dela, je pa verjetno v določeni meri prispeval tudi k višji stopnji brezposelnosti. Naloga gospodarstva mora biti, da opravi prestrukturiranje v smeri višje dodane vrednosti. V preteklosti teh rezultatov ni bilo

Kaj pa vi? Ali tudi vi razmišljate o dvigu minimalne plače?

Znesek minimalne plače je bil določen na podlagi izračuna minimalnih življenjskih stroškov. Dvig je bil nujen za preprečitev naraščanja revščine med zaposlenimi. V tem trenutku ni predvidenih posegov v Zakon o minimalni plači.

Se zavzemate za uskladitev plač glede na učinkovitost?

Plačna politika mora iti v smer kriterija učinkovitosti in sposobnosti posameznika.

V mandatu Pahorjeve vlade ste izgubili štiri referendume. Kaj ste se naučili iz tega?

Upam, da smo se vsi nekaj naučili. Tudi socialni partnerji. Predvsem to, da lahko nekatere stvari premaknemo, če vzpostavimo primeren dialog. Takšen primer je pokojninska reforma. Bolje je, da jo imamo, jasno pa je, da bo treba hitreje pristopiti k novim spremembam, če želimo zagotoviti finančno vzdržnost pokojninske blagajne.

Svetliku so očitali, da je izgubil referendume tudi zaradi slabega socialnega dialoga. Kako pa boste vi pristopili k socialnemu dialogu?

Socialni dialog je prioriteta. Prva naloga je, da začne delovati Ekonomsko socialni svet. O vseh temah se bomo pogovarjali. Sprejemali bomo takšne rešitve, ki bodo dobre za Slovenijo.

Na katerih področjih bo socialni dialog najbolj potreben?

Socialni dialog in tudi širši razvojni dialog je potreben pri vseh temah. Tudi pokojninska in invalidska zakonodaja, ki je bila sprejeta, potrebuje spremembe podzakonskih aktov. Treba se je pogovoriti o kriterijih in merilih za določitev delovnih mest, kjer se šteje doba s povečanjem. Tudi problem agencijskega dela je treba rešiti.

Se boste vključili v socialni dialog pri zdravstveni reformi?

Verjetno ne. To je stvar ministra za zdravje. Želimo pa pri tej reformi poudariti, da je potrebno iskati znotraj reforme tudi nekatere rešitve za dolgotrajno nego in oskrbo.

kopac-mrak-anja15-us.1365009875.jpg
"Morda so pričakovanja sindikatov drugačna do desne kot do leve vlade," meni Kopač Mrakova.

Na pogajanjih boste za isto mizo sedeli s Štrukljem, Semoličem, Posedijem in ostalimi sindikalisti, namazanimi z vsemi žavbami. Kako se boste soočili z njimi?

Morala se bom hitro učiti. Verjamem, da imamo včasih različne poglede in interese, a treba se je zavedati, da moramo delati v dobro ljudi.

Ali ni paradoks, da je bila desnosredinska vlada bolj učinkovita pri socialnem dialogu kot Pahorjeva?

Hja ... morda so tudi pričakovanja sindikatov drugačna do desne kot do leve vlade.

Na kakšen način se nameravate lotiti problema sive ekonomije?

Prišli smo do točke, ko obstoječega obsega sive ekonomije ni več mogoče tolerirati, tako z vidika nelojalne konkurence kot tudi zagotavljanja virov za socialno državo in njene sisteme socialne varnosti.

Na kakšen način pa jo nameravate zajeziti?

Pri tem se mora izkazati vlada kot celota. To mora biti skupen projekt, saj je ta problematika več nivojska. Kriza je pokazala, da so se ljudje soočili s posledicami dela na črno. Ne moreš pričakovati, da se boš lahko zanašal na socialno državo, če delaš na črno, saj s takšno obliko dela virov za socialno pomoč ni. Kaznovalna politika je potrebna, a ta ne rešuje vsega. Zavzemam se tudi za spremembo zakonske podlage, tako imenovanega Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno. Inšpekcijski nadzor mora biti bolj učinkovit in uspešen. Treba je pogledati, kakšna je možnost legalnega opravljanja začasnih in kratkotrajnih del.

Napovedali ste okrepitev inšpektorata za delo. Lahko pričakujemo zaposlovanje novih inšpektorjev?

Ne. Carinska uprava se bo reorganizirala zaradi vstopa Hrvaške v EU. Želja je, da bi cariniki opravljali v bodoče tudi naloge inšpektorjev.

Na zaslišanju v DZ ste dejali, da so nekatere globe prenizke. Katere globe ste imeli v mislih?

To je bila splošna ocena. Poročila kažejo, da je lažje poravnati globo kot pa ravnati v skladu z zakonom. To ni prava politika, saj ustvarja nelojalno konkurenco. Zagotoviti moramo pogoje, da ne ustvarjamo kaznovalne politike, ki ni dorasla realnosti kršitev. Problem je tudi možnost anonimne prijave, saj jo lahko podaš brez kakršnekoli zaveze. S tem pa pride do preverjanja stvari, ki nimajo realne osnove, inšpektorjem pa jemljejo čas in energijo. Glavnemu inšpektorju za delo sem že naložila, naj pripravi pregled potreb, kako vidi spreminjanje dela in organiziranosti inšpektorata in katere zakonske spremembe so po njegovem mnenju potrebne.

Kako se boste tokrat lotili problema sosedskega dela?

Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, ki je opredeljeval tudi sosedsko delo, je bil usklajen s socialnimi partnerji in v kolikor se ne bi želelo predvsem zrušiti vlade Boruta Pahorja ne bi bil niti problematiziran. To kaže, kako nizko zaupanje imajo ljudje do politike. Brez zaupanja ne moreš sprejeti nobenega ukrepa, zato mi je zaupanje javnosti izredno pomembno. Želim poslušati različne argumente in iskati skupne rešitve, ki bodo dobre za ljudi.

Torej se boste lotili sosedskega dela?

Sosedsko delo ni ključni problem dela in zaposlovanja na črno v Sloveniji. Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno je potrebno spremeniti, tudi zaradi evropskih direktiv. V nadaljevanju pa bomo, tudi v povezavi s spremembami na področju inšpekcijskega nadzora, pripravili nov zakon.

Načrtujete spremembe pri študentskem delu?

Spremembe so potrebne. Z dvigom koncesije se problema študentskega dela ni rešilo. Več kot 50 odstotkov takšnega dela se opravi v prvem letniku na fakulteti. To je podatek, ki kaže na visoko stopnjo fiktivnih vpisov. Treba se je pogovoriti z ministrstvom za šolstvo, kaj lahko ukrenemo na tem področju. Treba je preprečiti segmentacijo in vzpostaviti logiko, da mora vsako delo prispevati v skupno blagajno. Ideja malega dela z vidika prispevkov se mi zdi še vedno dobra.

kopac-mrak-anja1-us.1365009893.jpg
Ministrica pravi, da ne razmišlja o morebitnem prihodu trojke.

Kaj pričakujete, bodo zaradi sprememb pri študentskem delu študenti spet metali granitne kocke v parlament?

Upam, da ne. Ni nikakršne potrebe.

Se obetajo spremembe pri drugih oblikah začasnega dela?

Sprejeta je bila možnost začasnega in občasnega dela upokojencev. Skrbi me, kakšen vpliv bo imela takšna oblika dela na možnost zaposlovanja starejših brezposelnih oseb. Dolgotrajna brezposelnost se nam povečuje.

Kje pa bi lahko zaposlili starejše brezposelne?

V tem času, ko imamo 124 tisoč brezposelnih, je skoraj utopično trditi, da bo v prihodnosti primanjkovalo delovne sile. Ampak to se bo zgodilo. Projekcije so zelo jasne. V Nemčiji so zaradi pomanjkanja delovne sile že naredili korak naprej in začeli spreminjati obstoječe delovne procese in prilagajati delovna mesta potrebam starejših. Prepričana sem, da se bo to moralo zgoditi tudi v Sloveniji. Nismo daleč od točke, ko bodo delodajalci glede zaposlovanja starejših imeli zelo jasno politiko.

Kaj pa agencijsko delo? Načrtujete spremembe tudi tu?

Ob spreminjanju Zakona o delovnih razmerah je bilo dogovorjeno, da se na ravni strokovne skupine opredeli, katere spremembe v zakonu o urejanju trga dela so nujne na tem področju. V kratkem bomo sklicali to delovno skupino ter začeli delati na tem področju.

Bosta oklestili stroške na ministrstvu?

Že v prejšnjem mandatu smo se tega lotili. Trenutno imamo dovoljeno kvoto 199 zaposlenih. Smo ministrstvo, ki nikoli ni bilo razkošno. Politika varčevanja pa se bo nadaljevala na vseh področjih.

Ali bi morali določiti najvišji znesek odpravnine?

Če gre za zasebni sektor, je to stvar dogovora v vsakem posameznem podjetju.

Kaj pa v primeru podjetja, ki je v lasti države?

Tu pa je treba najvišji znesek odpravnine določiti.

Privatizacija da ali ne?

Nisem pristaš razmišljanja, da privatizacija sama po sebi prinese večjo učinkovitost. Predvsem nadzor nad vodenjem državnih podjetij mora biti kakovosten, odgovornost nadzornih svetov pa jasna. Ne vidim smisla, da se vse proda. Sem socialni demokrat.

Vas je strah ukrepov, ki jih bo naložila trojka, če bomo zaprosili za mednarodno pomoč?

Absolutno verjamem, da potrebe po trojki ni, zato o tem ne razmišljam.

Več iz teme:  

Preberite tudi:

05.04.2013

Napišite svoj komentar

Da boste lahko napisali komentar, se morate prijaviti.
FINANCE
Članki
Članki Konkretnih ukrepov od nikoder, Bratuškova pa: 'Vse gre po načrtu' 132

Predsednica vlade Alenka Bratušek, ki z vladno ekipo pripravlja nabor ukrepov za konsolidacijo javnih financ, pravi, da je časa še...

FINANCE
Članki
Članki Arhar: Tisto, kar smo se dogovorili, je držalo 42

Kaj ob novici o hišnih preiskavah in pridržanju Tomaža Lovšeta pravijo ljudje iz njegovega omrežja

FINANCE
Članki
Članki Pogledi Slovenije bodo, če bo denar 68

Na seji programskega sveta o stroških in prihodkih posameznih oddaj. Svetniki razpravljajo o razlogih za ukinitev Pogledov Slovenije in...

FINANCE
Članki
Članki Anketa: Slovenci smo že delavni, učinkoviti pa ne

Mnenje dveh delodajalcev o učinkovitosti Slovencev ter predlog vladi, kako v kratkem času izboljšati razmere na trgu dela

FINANCE
Članki
Članki Štrukelj o prihodu 'črnega hudiča v deželo' 28

Premierka je po besedah sindikalista Branimirja Štruklja ostala pri abstraktnih trditvah, a vseeno so se dogovorili, da se ponovno...

FINANCE
Članki
Članki Bratušek: Obdavčene bodo VSE nepremičnine 54

Nepremičninski davek bo veljal za popolnoma vse nepremičnine, drugi tir se bo moral poceniti, pokojnine in plače v javnem sektorju so za...

FINANCE
Članki
Članki Lukšič: Ni fer, da za obresti plačujemo več kot Nemčija. Ni fer! 129

Saga o Lukšičevih 1,4 milijarde evrov se nadaljuje...

FINANCE
Kako med dopustom pozabiti na Finance … 8

… a vseeno ne zamuditi nič pomembnega. Nastavite si Finance Fokus po svojem okusu.