Komentar

Kako optimizirati financiranje bolnišnic

Čas branja: 4 min
24.05.2012  22:30
Prednost plačevanja bolnišničnih storitev po sistemu DRG je v tem, da obravnava bolnika dobi neko »fiksno« ceno in tako postane primerljiva. To spodbudi interno optimizacijo stroškov.

Več iz teme:  
Obveščaj me o novih člankih:  
Vane Antolič dodaj
Yale dodaj
UKC Ljubljana dodaj

Ustvariti učinkovit, pravičen, pregleden in mednarodno primerljiv zdravstveni sistem z dolgoročno vzdržnostjo je eno glavnih vprašanj tega sveta.

Prednost plačevanja bolnišničnih storitev po sistemu DRG je v tem, da obravnava bolnika dobi neko »fiksno« ceno in tako postane primerljiva. To spodbudi interno optimizacijo stroškov.

Mehanizmi plačevanja bolnišničnih storitev so ključ za uspešnost vsakega zdravstvenega sistema. Ob pomoči ustreznih mehanizmov morajo biti razpoložljiva sredstva korektno razdeljena med različnimi izvajalci, deležniki v sistemu pa morajo biti ustrezno motivirani, da se vedejo učinkovito. Mehanizmi morajo biti preprosti za uporabo in njihovi stroški upravljanja morajo biti čim nižji. Sistemi na osnovi prospektivnih plačil, ki temeljijo na skupinah podobnih primerov (DRG - Diagnosis Related Groups), naj bi bili uspešnejši kot tradicionalne metode bolnišničnega financiranja. Zato je sistem DRG mehanizem, ki ga je izbrala večina evropskih držav za plačevanje bolnišničnih storitev ([www.eurodrg.eu] ).

Tradicionalne oblike plače­vanja zdravstvenih storitev

Načeloma je bolnišnične storitve možno plačati različno.

Enostavna oblika je na primer plačevanje po oskrbnem dnevu, neodvisno od bolezni in potrebnih terapij. Njegova prednost je enostavno administriranje, precejšnja pomanjkljivost pa, da dejanski stroški na bolnika niso upoštevani. Stranski učinek takega obračunavanja je, da se iz ekonomskih razlogov »umetno« podaljšuje bivanje v bolnišnici.

Nasprotje tega je obračunavanje posameznih storitev, kjer se vsak ukrep, namenjen bolniku, obračuna posamično. Glavna pomanjkljivost so visoki stroški administriranja, iz ekonomskih razlogov pa se spodbuja izvajanje medicinsko nepotrebnih storitev.

Obe obliki sta nepregledni in omogočata manipulacije, saj izvajalci lahko prikazujejo nerealne stroške, za bolnika pa pomenita neoptimalno zdravljenje.

Kompromis: sistem DRG

Alternativa, ki je kompromis med obračunavanjem po oskrbnih dnevih in storitvah, je sistem DRG (SPP - skupine podobnih primerov). Sistem DRG omogoča pavšalno obračunavanje tipičnih stroškov, ki so povezani s hospitalizacijo v določeni skupini primerov. Pri teh skupinah podobnih primerov se plačilo za hospitalizirane bolnike ne ravna več po individualno opravljenem obsegu zdravljenja, temveč po podobnih primerih, ki so združeni v skupine in klasificirani.

Cena se oblikuje v pogojih »konflikta« med izvajalci in plačniki. Konflikt je posledica želje izvajalcev po čim višji ceni in plačnika, ki želi plačati čim manj (in zlasti ne plačati tistih postavk, ki dejansko niso bile opravljene oziroma prisotne pri zdravljenju). Izvajalci dokažejo postavke v ceni z ustreznimi računi in končni rezultat je povprečna cena za zdravljenje posamezne bolezni. Za definirane skupine (na primer za umetni kolk), naj bi vse bolnišnice dobile enako plačilo. Sistem DRG delno sledi vinjetni logiki ([www.eurodrg.eu] ).

Prednost plačevanja bolnišničnih storitev po sistemu DRG je v tem, da obravnava bolnika dobi neko »fiksno« ceno in tako postane primerljiva. To spodbudi interno optimizacijo stroškov. DRG je torej sistem klasificiranja bolnikov, s katerim se s pomočjo kodiranja diagnoz in terapij ugotavlja teža posameznega zdravljenja v obliki uteži. Tej uteži se nato določi ekvivalent v denarju, vsaka obravnava v bolnišnici zaradi neke bolezni ima svojo utež. Plačilo po uteži ni odvisno od morebitnih zapletov med zdravljenjem ali na primer od ležalne dobe (v ceni je na primer vključena tudi diagnostika, denimo MRI).

Zgodovina DRG

DRG so v sedemdesetih letih razvili na Yalu, ameriška vlada jih je nato leta 1983 uvedla za financiranje bolnišnic. DRG uporablja že več kot 20 držav z zelo različnimi zdravstvenimi sistemi. Letos je DRG uvedla Švica, sicer pa ga ima 12 evropskih držav (Španija, Portugalska, Irska, Nemčija, Avstrija, Francija, Švedska, Finska, Nizozemska, Velika Britanija, Estonija in Poljska). Uvajata ga Srbija in Bolgarija.

Prednosti in cilji sistema DRG

Glavne prednosti in cilji tega sistema so:

  • boljša preglednost stroškov in storitev,
  • trajnostno omejevanje stopenj rasti stroškov,
  • optimizacija uporabe virov,
  • krajša ležalna doba v skladu z medicinsko indikacijo,
  • zmanjševanje števila akutnih postelj in
  • da zdravstveni politiki ponuja enoten instrumentarij za načrtovanje in usmeritve.

Kako deluje sistem DRG?

Model DRG predvideva sprotno (navadno letno) vzdrževanje in prilagajanje dejanskem razmeram. V ta namen obstajajo instituti za DRG oziroma stalni odbori za DRG, ki so interdisciplinarni, v njih so strokovnjaki s področja medicine, ekonomije, statistike in informacijske tehnologije, sodelujejo pa tudi predstavniki zdravstvenih skladov in zavarovalnic.

Ekonomsko model temelji na podrobnem izračunu stroškov skupin primerov na podlagi podatkov referenčnih bolnišnic (v Avstriji je 20 referenčnih bolnišnic, v Nemčiji so za izračun DRG za leto 2012 uporabili stroške zdravljenja v 245 bolnišnicah).

Ti podatki omogočajo upoštevanje dejanskih stroškov bolnišnic v tarifi.

Odbor za DRG določa sestavo tarife, to je utež (cost weight) različnih skupin primerov. Dejanski znesek, ki se obračuna za plačilo, pa je odvisen od osnovne cene (base rate), s katero se utež pomnoži (plačilo za primer = utež krat osnovna cena).

»Sestavine« v ceni zdravstvene storitve

Nekaterih »sestavin« zdravljenja je deležen vsak bolnik pri vsakem zdravljenju in jih je zato možno zlahka opaziti (na primer nega, operacija, zdravniška oskrba, prehrana). Druge »sestavine« pa so aktualne samo »včasih pri nekaterih bolnikih«. To je na primer možnost premestitve v intenzivnejšo enoto, kar lahko reši resen zaplet ali celo življenje. Enako je tudi z možnost jo opravljanja diagnostike (CT, MRI, scintigrafija, EMG, biopsija), ali na primer konzilijskega mnenja in podobno.

Kolikokrat se nam v avtu odpre zračna blazina in kdo bi vzel avto brez zračne blazine, če lahko dobi avto z zračno blazino po enaki ceni? Ta logika velja za postavko »stalna pripravljenost kirurške ekipe« ali na primer navzočnost dežurnega zdravnika tiste specialnosti, kot je bolezen bolnika. V nujnih primerih je omogočena takojšnja intervencija, ki je odločilna.

Sistem DRG preprečuje plačevanje storitev, »ki jih ni«. Torej onemogoča »preplačilo« izvajalcu, ki ne ponudi vseh »sestavin« v ceni storitve. Čeprav nekatere »sestavine« niso vedno potrebne, morajo biti financirane, saj sicer ne bi bile dostopne, ko bi jih potrebovali. V sistemu DRG je zato uvedeno pavšalno plačevanje tudi za storitve, ki so potrebne samo včasih. »Sestavine« cene morajo biti jasno opredeljene, da bolnik ve, kaj mora dobiti, in da plačnik ve, kaj mora plačati. Sistem DRG jasno opredeljuje potrebne sestavine, brez katerih zdravstvena storitev ni ustrezna. Zagotavljanje zdravstvene storitve brez vseh »sestavin« ni predvideno, ker je neustrezno. Praksa javnih razpisov z namenom nižanja cen se ni uveljavila, ker je v nasprotju z idejo sistema DRG. Sistem DRG ponuja največjo možno racionalizacijo plačevanja storitev bolnišnicam.

Kaj imamo v Sloveniji

V Sloveniji imamo šifre SPP-DRG v skladu z avstralskim DRG iz leta 2000, ki smo jih začeli uvajati leta 2004. Pomembnejši dejavniki sistema DRG pa niso bili uvedeni (določanje sestave, obračunavanja in nadzora cene), zato Slovenije ni na seznamu držav z uvedenim sistemom DRG.

DRG je mednarodno uveljavljen sistem plačevanja zdravstvenih storitev bolnišnicam in je ta hip edina izbira, ki omogoča preglednost plačevanja zdravstvenih storitev, tako da je varovan interes bolnika in plačnikov, bolnišnice pa so prisiljene v optimalno poslovanje, ki je po kakovosti primerljivo in preverljivo in sledi »vinjetni logiki«.

Prof. dr. Vane Antolič je višji svetnik in predstojnik Ortopedske klinike UKCL.

Komentarji izražajo stališča avtorjev, in ne nujno tudi organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva Financ.


Več iz teme:  

Napišite svoj komentar

Da boste lahko napisali komentar, se morate prijaviti.
FINANCE
Članki
Članki Casinoju Bled prihodki letos upadli za petino 4

Gold Club čaka na soglasje vlade za prodajo državnega deleža, s čimer bi postal večinski lastnik igralnice

FINANCE
Članki
Članki (hit tedna) Zasebni upravljavec bolnišnice? Vredno poskusa! 8

Slovenske bolnišnice se ne morejo izviti iz finančnih težav. Bolnišnica Izola je bila pred bankrotom že leta 2012, letos pa ji je...

FINANCE
Članki
Članki Bolje plačati tiste bolnišnice, ki so bolj učinkovite 2

To je eden od receptov za stalno izboljševanje zdravstvenega sistema, ki smo ga slišali v razpravi na AmCham

MLADI
Učitelji
Učitelji Zamude in novosti finančnega opismenjevanja

Država zamuja pri postavitvi osrednje spletne strani, ki bo namenjena finančnemu opismenjevanju prebivalstva; so pa v šolskih programih...

FINANCE
Članki
Članki (foto) Pahor na Mosu: Država nas še vedno stane preveč 48

Vlada Mira Cerarja ima ob visoki podpori javnosti realne možnosti, da Slovenijo popelje na pot okrevanja, meni predsednik države.

FINANCE
Članki
Članki Višji davki udarili japonsko potrošnjo in naložbe 1

Od aprila, ko je vlada premiera Šinza Abeja zvišala prometni davek (njihvoa različica DDV), se je BDP skrčil za 1,7 odstotka

FINANCE
Članki
Članki Zdravstveni sistem potrebuje brco 4

Zdravstveni sistem ne sme dobiti več denarja, če ne pove, kaj koristnega bo s tem naredil.

PRO
Članki
Članki Nepremičninski svetovalec je lahko uspešen mediator pri dedovanju in ločitvah

Čustvene zamere v družinah pogosto pripeljejo do nezmožnosti dogovora v primeru ločitev, dedovanj ali drugih življenjskih dogodkov v...