Ugotovljene nepravilnosti so po mnenju Klokočovnika le malenkosti

Čas branja: 2 min
22.06.2011  10:18  Dopolnjeno: 22.06.2011 14:06
Računsko sodišče je izdalo negativno mnenje glede poslovanja izolske občine pod vodstvom prejšnjega župana Tomislava Klokočovnika, v občini se od zadeve distancirajo

Obveščaj me o novih člankih:  

Računsko sodišče je izreklo negativno mnenje na del poslovanja občine Izola v letu 2009, torej v času prejšnjega župana Tomislava Klokočovnika (na sliki). Sodišče je revidiralo poslovanje občine v delu, ki se nanaša na ravnanje z nepremičnim premoženjem, namenske prihodke na področju turizma, javna naročila investicijske narave ter zadolževanje.

Klokočovnik

Nekdanji izolski župan Tomislav Klokočovnik je negativno mnenje računskega sodišča o poslovanju občine pod njegovim vodstvom komentiral: »Ugotovitev računskega sodišča sicer ne poznam, a če gre res za napake pri postopkih oddaje v najem - to so vendar malenkosti; to je revna občina, to so revni ljudje, gre za male lokale, pekarne, čevljarje, ki niti nimajo za najemnino. S temi postopki se kot župan nisem ukvarjal niti me to ni zanimalo, za to smo imeli komisijo.«

Žogica zdajšnjemu županu

Klokočovnik še pravi, da je bistveno bolj problematično od ugotovitev RčS, zakaj sedanji župan Igor Kolenc ne izterja denarja za zaostalo najemnino od izolske marine. »To je občina iztožila, gre pa za 1,6 milijona evrov! To je res pomemben denar za občino.«

Z izolske občine so sporočili, da sedanji župan občine, mag. Igor Kolenc, ne želi komentirati poslovanja bivšega občinskega vodstva. Občina Izola je sicer nekatere ugotovljene napake že odpravila, upoštevala pa bo tudi priporočila računskega sodišča z namenom transparentnega poslovanja občine v skladu s predpisi in s poudarkom na kakovostnem delovanju občine za potrebe občanov.

Izolska občina po oceni računskega sodišča v več primerih ni ravnala v skladu s predpisi. Tako sodišče ugotavlja, da v več postopkih oddaje nepremičnin v najem ni pripravila posamičnega programa oziroma ni pridobila cenitve nepremičnin, ki jo je oddajala v najem, v več primerih pa prav tako ni objavila namere o oddaji nepremičnine v najem.

Sodišče brez zahteve za odzivno poročilo

Računsko sodišče je občini predlagalo priporočila za izboljšanje poslovanja, ni pa zahtevalo odzivnega poročila, ker so bile že med revizijskim postopkom, kjer je bilo to mogoče, odpravljene razkrite nepravilnosti oziroma sprejeti ustrezni popravljalni ukrepi.

Brez meril za vrednotenje ponudb za najem prostorov

V drugih primerih občina pri postopkih oddaje poslovnih prostorov v najem v javnem razpisu ni določila meril za vrednotenje ponudb. Občina je med drugim sklenila najemno pogodbo, ki ne vključuje vseh zahtev iz objave javnega razpisa, ugotavljajo na računskem sodišču.

En primer se nanaša na prenizko zaračunano najemnino pri oddaji poslovnega prostora v najem, v drugem primeru je občina najemniku znižala najemnino, v 22 primerih pa najemnine ni usklajevala z indeksom cen življenjskih potrebščin.

Poleg tega je občina v enem primeru pridobila zemljišča, ki niso bila vključena v letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja. V enem primeru je določila nižjo izhodiščno vrednost nepremičnine od ocenjene vrednosti ter razpolagala s stavbnim zemljiščem, ne da bi izvedla postopka razpolaganja z nepremičnim premoženjem. Prihodek iz tega naslova je v letu 2009 znašal 3,9 milijona evrov. Poleg tega občina ni vzpostavila popolne evidence o zemljiščih in stavbah v njeni lasti.

Občina Izola ni obrazložila realizacije namenskih sredstev na področju turizma za leto 2009

Kot je v reviziji še ugotovilo sodišče, Izola, skupaj z občinama, s katerima sestavlja zaokroženo turistično območje, ni uredila razdelitve koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo za leto 2009, v proračunu za omenjeno leto tudi ni načrtovala porabe namenskih sredstev na področju turizma po posameznih proračunskih postavkah, v zaključnem računu proračuna za leto 2009 pa ni obrazložila realizacije namenskih sredstev na področju turizma.

Pri izplačilih iz proračuna brez upoštevanja plačilnih rokov

Občina se je tudi izognila postopku javnega naročila pri soinvestitorski pogodbi, pri čemer je odhodek v letu 2009 znašal 4,5 milijona evrov, pridobila pa je tudi bančno garancijo za odpravo napak in reklamacij v garancijskem roku v nižjem znesku od zahtevanega in z rokom veljavnosti, ki je krajši od zahtevanega. Poleg tega pri izplačilih iz proračuna ni upoštevala zakonskih plačilnih rokov.

Brez določil obsega zadolževanja pravnih oseb javnega sektorja

Nenazadnje občina v odloku o proračunu za leto 2009 na ravni občine ni določila obsega zadolževanja pravnih oseb javnega sektorja niti ni v celoti izvajala nadzora nad zadolževanjem le-teh.Preberite tudi:

13.03.2010
23.06.2011

Napišite svoj komentar

Da boste lahko napisali komentar, se morate prijaviti.
FINANCE
Članki
Članki Maribor na 'kantu'? 77

Občina med možnimi ukrepi omenja dvig cen komunale, vrtcev, ustavitev novih investicij

MLADI
Učitelji
Učitelji Zamude in novosti finančnega opismenjevanja

Država zamuja pri postavitvi osrednje spletne strani, ki bo namenjena finančnemu opismenjevanju prebivalstva; so pa v šolskih programih...

FINANCE
Članki
Članki (foto) Pahor na Mosu: Država nas še vedno stane preveč 48

Vlada Mira Cerarja ima ob visoki podpori javnosti realne možnosti, da Slovenijo popelje na pot okrevanja, meni predsednik države.

FINANCE
Članki
Članki Izvedenec našel povezavo med posojili skupine Laško in Šrotovim prevzemom 2

Srečko Lavrenčič je šel po poteh denarnih tokov v skupini Pivovarna Laško v letih 2008 in 2009

FINANCE
Članki
Članki Računsko sodišče nad plače javnih direktorjev 15

»Javni dolg je treba zmanjšati. Zato je treba sprejeti reforme, in to pokojninsko, zdravstveno, reformo lokalne samouprave,...

FINANCE
Članki
Članki Kaj za podjetja pomeni, če so 2. januarja šole zaprte? 6

Šolarji 2. januarja, ki bo prihodnje leto v petek, ne bodo imeli pouka. "Najlažje bi bilo, če bi bili prosti dnevi v gospodarstvu in...

FINANCE
Članki
Članki Fištravec ne razkriva, s kom se pogaja za pohorske žičnice 1

Ime naj bi bilo znano prihodnji teden, omenja se lokalni poslovnež Niko Pauko, ki je v kriminalistični preiskavi

OGLAS
FINANCE
Dobrodošli v svet poslovno zdravega blagostanja!

AGRA 2019 bo v Gornji Radgoni od 24. do 29. avgusta s svojo 57. ponovitvijo eden najpomembnejših mednarodnih kmetijsko-živilskih sejmov v...