Rez investicij ali kako je Križanič sčaral manjši primanjkljaj

09.02.2011  22:30
Država je najbolj varčevala pri sofinanciranju občinskih projektov; za plače uslužbencev največ do zdaj

Čeprav je bil primanjkljaj državnega proračuna lani za 36 milijonov manjši od načrtovanega - namesto 1,767 milijarde evrov je bil "le" 1,731 milijarde evrov - pa podrobnejši pregled pokaže klavrne razmere. Kar 351 milijonov evrov je država na primer privarčevala pri investicijah, zlasti občinskih.

Manjši primanjkljaj od načrtovanega ima nekaj napak. Prva je ta, da je vlada nazadnje popravljala proračun konec septembra, torej le tri mesece pred koncem leta. Država je že sredi leta zmanjšala pričakovanja in pošteno skrčila pričakovane prihodke in s tem tudi odhodke. Kljub temu so bili prihodki 487 milijonov evrov manjši od popravljenih načrtov.

Prihodki državnega proračuna so lani znašali 7,548 milijarde evrov, kar je sicer malo več kot leta 2009, a kar šest odstotkov manj od načrtov (nazadnje prilagojenih septembra lani). V primerjavi z načrti je država najbolj pogrešala prihodke iz evropskega proračuna. Ti so sicer dosegli rekordnih 732 milijonov evrov, kar pa je 300 milijonov za načrti.

franc križanič

Država je bila preveč optimistična tudi pri večini domačih virov. V primerjavi z letom 2009 je največja luknja nastala pri davku od dohodka (dobička) podjetij, ki se je sesedel kar za 37 odstotkov, na 448 milijonov evrov. Pobrana dohodnina se je skrčila za šestino in je lani znašala 902 milijona evrov. Je pa država lani pobrala 2,94 milijarde evrov davka na dodano vrednost, kar je 3,6 odstotka več kot leta 2009. Trošarin se je lani nabralo za 1,44 milijarde evrov, kar je 1,7 odstotka več kot leta 2009, a vseeno odstotek manj od vladnih načrtov.

Tekoči odhodki države so bili kar šest odstotkov večji kot leta 2009. Najbolj, za kar 46 odstotkov, so se v primerjavi z letom 2009 povečala plačila obresti za najeta posojila. Skupaj je država lani plačala 477 milijonov evrov obresti za najeta posojila. Transferji brezposelnim so lani znašali 216 milijonov evrov, kar je 23 odstotkov več kot predlanskim.

Plače in izdatki zaposlenim so se na medletni ravni povečali za 0,6 odstotka in dosegli 1,05 milijarde evrov. Med prihranki državne uprave so se na medletni ravni za petino znižali stroški pisarniškega materiala, ki so lani znašali 79 milijonov evrov. Upad je posledica zamrznitve stroškov v zadnjih treh mesecih.

In kje je država varčevala? Že julija lani rebalansiran državni proračun je močno oklestil sredstva za investicije. Konkretno: z rebalansom so se investicijski odhodki zmanjšali s 737,4 na 471,5 milijona evrov (največ, za 75 milijonov so bila znižana sredstva za državne ceste in železnice).

Investicijski transferji pa so se z rebalansom znižali z 933 na 809,5 milijona evrov (največ, za 69 milijonov so bili znižani transferji zasebnim podjetjem, črtana pa je bila recimo tudi gradnja potniškega terminala na letališču Jožeta Pučnika).

graf
Foto: Redakcija Financ

Kljub temu znižanju pa je država do konca leta 2010 dejansko dosegla "le" 369,1 milijona evrov investicijskih odhodkov ali 78 odstotkov načrtovanih in 560 milijonov evrov investicijskih transferjev ali le 69 odstotkov načrtovanih. Skupno je torej država s tem, da je še dodatno varčevala pri že skrčenih investicijah, privarčevala še 352 milijonov evrov.

In kdo je bil zaradi tega varčevanja pri investicijah, zaradi katerih je vlada dosegla načrtovani primanjkljaj, prikrajšan? Kateri projekti konkretno niso bili izpeljani?

S finančnega ministrstva seznama investicij, ki so bile z rebalansiranim proračunom načrtovane, a ne izvedene, včeraj nismo dobili. Prosili smo sicer za tri vrednostno največje projekte, ki niso bili izvedeni, in zakaj. Seznam pričakujemo danes.

Država je za plače in druge izdatke zaposlenim lani namenila 1.046.994.392 evrov, kar je 2,9 milijona manj kot v julijskem rebalansu proračuna, a še vedno 6,4 milijona evrov več kot lani in največ do zdaj. Za to leto nameravajo za plače in druge izdatke zaposlenim nameniti 14,5 milijona evrov oziroma poldrugi odstotek manj kot lani, prihodnje leto pa še pol odstotka manj. Ob inflacijskih pritiskih in minulih težnjah sindikatov javnega sektorja po zvišanju plač bo zmanjšanje teh izdatkov težavna naloga vlade.

Rezanje

Čemu se je vlada odrekla in kako je dosegla manjši primanjkljaj?

Iz proračunskih podatkov o investicijskih odhodkih in transferjih je mogoče razbrati:

  • Občine so lani iz proračuna dobile za 147 milijonov evrov investicijskih transferjev manj, kot je bilo predvideno v proračunu (252,8 namesto 400 milijonov).
  • Za novogradnje, adaptacije in rekonstrukcije je šlo 43 milijonov evrov manj, kot je bilo predvideno v proračunu (162,7 namesto 206 milijonov evrov).
  • Javna podjetja in družbe v lasti države in občin so lani prejeli 38,5 milijona evrov investicijskih transferjev manj, kot je bilo predvideno v proračunu (61,1 namesto 99,7 milijona).
  • Zasebna podjetja so prejela 18,5 milijona evrov investicijskih transferjev manj, kot je bilo predvideno v proračunu (109,9 namesto 128,4 milijona evrov), posamezniki ter zasebniki pa 18,3 milijona evrov manj (34 namesto 52,4 milijona evrov).
  • Najbolj se je torej varčevalo pri občinski infrastrukturi ter projektih, ki bi morali biti sofinancirani, tudi iz EU.

Oznake:   radar Radar: Dostava obvestila ob objavi članka, ki vsebuje oznako.
radar AELG >

Preberite tudi:

09.02.2011
09.02.2011

Napišite svoj komentar

Da boste lahko napisali komentar, se morate prijaviti.
FINANCE
Članki
Članki Čufer: Če sami nismo sposobni, naj Teš 6 do konca izpelje nekdo tretji 55

"Obstaja tudi možnost, da poiščemo nekoga tretjega, ki bo investicijo speljal do konca, če je sami nismo sposobni," je dejal minister...

FINANCE
Članki
Članki Številske igrice Čuferja: Dolg v tednu dni večji za 800 milijonov evrov 46

Prejšnji teden je minister dejal, da se bomo naslednje leto zadolžili za 4 milijarde evrov, danes je številko že povišal na 4,8...

FINANCE
Članki
FINANCE
Članki
Članki Bratuškova: Oblikovali smo izbor ukrepov, ki je najmanj slab 77

Prenovljeni proračun ob občutno nižje ocenjenih prihodkih predvideva malenkost višje odhodke

FINANCE
Članki
Članki Zakaj upad prihodkov iz naslova davkov na blago in storitve 22

Skupni davčni prihodki so se avgusta sicer zvišali, a so se prihodki iz naslova davkov na blago in storitve - sem sodi tudi DDV -...

FINANCE
Članki
Članki Mesovi računajo: Država nam dolguje 349 milijonov evrov 6

Država naj bi bila Slovenskim železnicam dolžna poplačati še neplačano dokapitalizacijo in izpad prilivov državnega denarja

FINANCE
Članki
Članki Gorenjska banka z 62,2 milijonsko izgubo 10

Banka, katere največja lastnica je kranjska Sava, je naredial za skoraj sto milijonov novih oslabitev in rezervacij portfelja

PRO
Članki
Članki Imate idejo za posel? Kako veste, ali je dobra?

Navajamo pet meril, po katerih lahko presodite, kako dobra je vaša poslovna ideja.