Najboljša letna poročila imajo Krka, Zavarovalnica Triglav, Datalab Tehnologije in Šolski center Ptuj

Čas branja: 4 min
09.11.2010  22:30
Letos smo podelili glavne nagrade glede na najvišji skupni seštevek točk v štirih skupinah organizacij: med velikimi podjetji, finančnimi ustanovami, srednjimi in malimi podjetji ter drugimi organizacijami.

Obveščaj me o novih člankih:  

Poleg teh smo podjetjem in finančnim ustanovam podelili nagrade za najboljša letna poročila na ključnih področjih vsebine letnega poročila. Več informacij na www.finance-akademija.si/nlp10 .

[A] F18PP_skupinska_porocilo_br.1289329040.jpg

Najboljše letno poročilo v analizi poslovanja in načrtih med finančnimi ustanovami za leto 2009 - Abanka Vipa

Radovan Jereb, predsednik uprave Abanke Vipa: Javnosti smo želeli sporočiti, da kljub zaostrenim gospodarskim razmeram in finančni krizi v Abanki uspešno uresničujemo cilje, ki smo si jih zastavili in so del naše strategije. Celotno poslovanje Abanke temelji na poštenju in zaupanju in to je tudi vodilo pri pripravi letnega poročila banke, ki ga pripravljamo v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, zahtevami zakona o gospodarskih družbah in zakona.

Najboljše letno poročilo med finančnimi ustanovami za leto 2009: Zavarovalnica Triglav

Najboljše letno poročilo v komuniciranju med finančnimi ustanovami za leto 2009 - Zavarovalnica Triglav

Matjaž Rakovec, predsednik uprave Zavarovalnice Triglav: Celovito, nepristransko in pošteno poročanje o poslovanju je odločilnega pomena. V prvi vrsti gre za odgovornost vseh, ki letno poročilo pripravljamo, in seveda nadzor ter preverjanje, ki potekata redno. Gre za obsežen projekt, ki traja celo leto in vključuje različne službe. Za nemoteno izpolnjevanje obveznosti sta potrebni finančna moč in stabilnost, ki ju skupina Triglav ima. Rdeča nit, ki povezuje Letno poročilo Skupine Triglav za leto 2009, je pridobitev bonitetne ocene A agencije Standard & Poors.

Najboljše letno poročilo v obvladovanju tveganj med finančnimi ustanovami za leto 2009 - Zavarovalnica Tilia

Andrej Kavšek, predsednik uprave Zavarovalnice Tilia: Zavarovalnica Tilia je ustanovila posebno skupino za spremljavo in popis tveganj v zavarovalnici. Člani te skupine so strokovnjaki na odgovornih delovnih mestih, ki pokrivajo različna področja, vedno pa gre za področja, ki jih člani skupine tudi na operativni ravni v precejšnji meri poznajo. V preteklosti smo po številnih intervjujih ta tveganja v celotni družbi popisali in v skladu s svojimi ocenami tudi finančno ovrednotili. Zdaj se posvečamo obvladovanju teh tveganj ter vzpostavitvi boljših modelov za merjenje njihovih finančnih učinkov.

Najboljše letno poročilo v analizi poslovanja in načrtih med podjetji za leto 2009 - SGP Tehnik

Klemen Ferjančič, direktor družbe SGP Tehnik: Poslovanje smo podrobno četrtletno analizirali in obvladovali uravnavanje denarnih tokov. Prilagodili smo ključne strateške usmeritve in cilje, prizadevamo pa si za nenehne izboljšave in družbeno odgovorno ravnanje. Politiko učinkovitega upravljanja tveganj vodi odbor za upravljanje tveganj, ki se srečuje na rednih mesečnih kolegijih. O prepoznanih največjih tveganjih in napovedih novih tveganj, ki posredno ali neposredno vplivajo na poslovanje družb skupine Tehnik, odbor poroča upravi in poslovodstvu družbe SGP Tehnik, d. d., na rednih mesečnih strateških kolegijih. V letnem poročilu smo poročali o poslovnih, finančnih, splošnih in okoljskih tveganjih.

Najboljše letno poročilo med velikimi podjetji za leto 2009 - Krka

Najboljše računovodsko poročilo med podjetji za leto 2009 - Krka

Jože Colarič, predsednik uprave Krke: Letno poročilo pripravi skupina, ki jo vsako leto imenuje uprava. V skupino so vključeni sodelavci iz vseh ključnih poslovnih funkcij podjetja, ki dobro poznajo področje svojega dela in ga znajo tudi primerno predstaviti - besedila za letno poročilo vedno pišejo Krkini sodelavci sami. Uprava predhodno potrdi osnovne vsebinske usmeritve in predlaga glavna sporočila, ki jih želimo dati posameznim deležnikom družbe. Priprava razkritij v okviru računovodskega dela letnega poročila ima podlago v mednarodnih standardih računovodskega poročanja, tudi v internem računovodskem pravilniku, ki za posamezne bilančne postavke predvideva vrsto in obseg razkritij. Nagrado je v imenu predsednika uprave Krke prevzela članica uprave Zvezdana Bajec.

Najboljše letno poročilo pri trajnostnem razvoju med podjetji za leto 2009 - Telekom Slovenije

Ivica Kranjčević, predsednik uprave Telekoma Slovenija: Poleg finančnih informacij, podatkov o tržnem položaju in informacij o upravljanju družb smo veliko pozornost namenili tudi poročanju o trajnostnem razvoju, ki je sestavni del poslovnih procesov v skupini Telekom Slovenije. Vpeljali smo več novosti, saj smo prvič poročali po mednarodnih smernicah GRI, naše trajnostno poročilo pa kot prvo slovensko podjetje predložili tudi v zunanjo neodvisno preveritev. Zanesljivost in točnost podatkov v letnem poročilu zagotavljamo prek notranjega informacijskega sistema, ki ga redno nadziramo in izboljšujemo. Nagrado je v imenu predsednika uprave prevzel član uprave Marko Boštjančič.

Najboljše letno poročilo v komuniciranju med podjetji za leto 2009 - Gorenje

Franjo Bobinac, predsednik uprave Gorenja: Pri pripravi letnega poročila upoštevamo zakonodajo s področja organiziranja in delovanja gospodarskih družb, Mednarodne standarde računovodskega poročanja, veljavne v Evropski uniji, in pravila borze. Imamo več kot 15 let delujočo samostojno službo notranje revizije. Pripravili smo več osebnih srečanj z vlagatelji in analitiki ter se namesto za klasično letno poročilo odločili pripraviti interaktivni spletni dokument, s čimer smo povečali dostopnost in tudi uporabnost in preglednost finančnih in nefinančnih podatkov.

Najboljše letno poročilo med srednjimi in malimi podjetji za leto 2009 - Datalab Tehnologije

Andrej Mertelj, predsednik uprave Datalaba Tehnologij: Kot javna družba ne moremo veliko skrivati; to je bilo očitno ob likvidnostnih težavah, ki so jih mediji tudi intenzivno poudarjali. Za izjave smo kazensko odgovorni, torej si ne moremo privoščiti pretiranega olepševanja. Skoraj vsak stavek je podprt s številko, te postavimo v odnos z drugimi številkami. Vsak oddelek pripravi svoj pregled dela v minulem letu. Enako vsak direktor lokalne podružnice. Računovodstvo z revizijsko komisijo pripravi računovodsko poročilo. Redakcijo poročila naredim sam, saj razmere ne dopuščajo vključitve zunanje agencije.

Najboljše letno poročilo pri trajnostnem razvoju med finančnimi ustanovami za leto 2009 - Banka Sparkasse

Marko Bošnjak, član uprave Banke Sparkasse: Trajnostni razvoj v poslovanju banke je pomemben predvsem za vzpostavljanje ravnovesja med ljudmi, naravo in organizacijami. Čeprav na prvi pogled banka s poslovanjem naj ne bi močno vplivala na okolje, pa se s podrobno analizo začnemo zavedati, kako lahko z majhnimi dejanji, tudi v bankah, prispevamo k ohranjanju okolja. V Banki Sparkasse smo zato v letu 2009 med svoje vrednote dodali ekološko odgovornost in se v viziji zavezali, da smo v bančništvu vzor v odgovornosti do sodelavcev in okolja.

Najboljše letno poročilo med drugimi organizacijami za leto 2009 - Šolski center Ptuj

Branko Kumer, direktor Šolskega centra Ptuj: Javni zavod vodi kolegij ravnateljev, tega pa direktor zavoda. Čeprav smo javni zavod, katerega primarna dejavnost je izvajanje izobraževanja mladine in odraslih na srednješolski in višješolski ravni, z vsakoletnim letnim načrtom opredelimo tudi projektno in tržno dejavnost. Za pripravo letnega poročila so bili odločilni ti podatki: spremembe na trgu dela (povpraševanje po izobraževanju in usposabljanju), interes mladine za izobraževalne programe, priložnosti pridobivanja sredstev iz skladov EU, sodelovanje z gospodarskimi subjekti, gibanje stroškov poslovanja, investicijske priložnosti (materialni razvoj).

Merila ocenjevanja

1. Uvodni del (100 točk)

a) Kazalo, finančni in drugi poudarki

b) Poročilo predsednika uprave

c) Poročilo nadzornega sveta

2. Poslovno poročilo

a) Analiza poslovanja, gospodarska gibanja, vizija, strategija in načrti (150 točk)

b) Tveganja in upravljanje družb (150 točk)

c) Okoljski vidik, družbena odgovornost, kadri, kakovost, raziskave in razvoj (100 točk)

3. Računovodsko poročilo (350 točk)

4. Komunikacijski vidik (150 točk)

Vsako letno poročilo lahko doseže skupaj največ tisoč točk. Če je družba zavezana k pripravi konsolidiranega letnega (računovodskega) poročila, se ocene nanašajo na to poročilo.Preberite tudi:

10.11.2010

Napišite svoj komentar

Da boste lahko napisali komentar, se morate prijaviti.
FINANCE
Članki
Članki Na mizi so nova pravila za zavarovalnice: kaj prinašajo in odnašajo?

Predlog zakona o zavarovalništvu, ki ga je v vladno obravnavo poslalo finančno ministrstvo, prinaša nova pravila igre za določanje...

FINANCE
Članki
Članki 4. del: Zavarovalnice: država bi jih še molzla 1

Če pa bodo izmozgane potrebovale denar, jih bomo polnili davkoplačevalci

FINANCE
Članki
Članki Je Snapchat povozila konkurenca, ker mu je v zelje skočil Instagram?

So delnice Snapa dober mesec dni po začetku borzne kotacije privlačna naložba ali pač ne? Vprašali smo analitike

FINANCE
Članki
Članki Dobra novica: Evroposlanci podprli znižanje DDV za e-knjige in digitalne naročnine 1

Če bodo spremembo sredi meseca potrdile še države članice, e-knjige in digitalne naročnine ne bodo več obdavčene višje kot tiskane...

FINANCE
Članki
Članki (novi krog pogajanj o brexitu) Bosta EU in Velika Britanija zbližali stališča?

V Bruslju se ob 17. uri začenja tretji krog britansko-evropskih pogajanj o brexitu; med težjimi je vprašanje o finančnih obveznostih V....

FINANCE
Članki
Članki Je EU je po tihem že posekala ZDA v rasti BDP? 11

V minulih letih smo se navadili brati, da ameriško gospodarstvo okreva veliko močneje od evropskega. Pa to še drži?

OGLAS
FINANCE
Prodaja apartmajev v naselju Residence Portorož tik ob Marini Portorož

Apartmajsko naselje Residence Portorož, ki ga odlikuje prefinjena sredozemska arhitektura, je po posameznih enotah naprodaj od od...