Prejeli smo: Delničarji SKB banke bentijo in si pulijo lase

01.07.2002  17:14  Dopolnjeno: 01.07.2002 17:17

Odgovor SKB banke na članek z naslovom Delničarji SKB banke bentijo in si pulijo lase je poln neresnic, sprenevedanj, nesmislov in zavajajočih trditev.

Večina delničarjev, ki ob javni ponudbi niso prodali svojih delnic, je računala, da se bo z novim tujim večinskim lastnikom izboljšalo finančno poslovanje SKB banke, ki je bilo v preteklih letih bolj podobno Avgijevemu hlevu iz grške mitologije, vendar se je takoj po prevzemu izkazalo, da je nova večinska lastnica Societe Generale skupaj z upravo začela voditi poslovanje SKB banke do malih delničarjev po načelu l'etat c'est moi. SKB banka ne sprejema in ignorira dejstvo, da delničarji vlagajo denar v delnice s ciljem prejemanja prihodnjih donosov od lastniškega kapitala, ne pa samo v špekulativne namene.

S poudarjanjem dejstva, da je Societe Generale nakazala ob uspeli javni ponudbi možnost umika delnic z organiziranega trga, je SKB banka posredno dokazala, da je Societe Generale siva eminenca, ki vleče niti iz ozadja, odločitev in s tem povezana utemeljitev o umiku delnic pa ni pristen izkaz volje uprave, kar je groba kršitev določbe 219. člena ZGD do malih delničarjev, po katerem morajo organi družbe delničarje ob enakih pogojih enako obravnavati.

SKB banka v odgovoru navaja, da je bila delničarjem ponujena revidirana knjigovodska vrednost delnic po "nevtralni" ceni 2.251,78 tolarja za delnico, ki je bila kar za 11 odstotkov "višja" od povprečne cene delnic na borznem trgu, dosežene v zadnjem mesecu, ob tem pa zamolči, da je bila ponujena cena za delnico kar za 35,27 odstotka nižja od knjigovodske vrednosti na dan 31. decembra 2000, ki je znašala 3.478,79 tolarja. SKB banka se ne zaveda, da je temeljna naloga uprave maksimiziranje vrednosti lastniških naložb delničarjev, med katere kot kazalec upravičeno uvrščamo tudi knjigovodsko vrednost delnic, ne pa njeno zmanjšanje za več kot tretjino.

Razlaga SKB banke o odkupni ceni za delnico ni samo demantirajoča, ampak tudi popolnoma napačna s semantičnega stališča. V gradivu za 14. skupščino delničarjev je bilo jasno zapisano, da bo dana delničarjem možnost prodaje delnic pod enakimi pogoji kot delničarjem, ki se niso odzvali na javno ponudbo za odkup delnic. Poudarek je na besedici odzvali, ki je v slovarju SSKJ (III. knjiga, stran 332, 1986) razložena kot udeležiti se česa na poziv, povabilo, prošnjo. Delničarji so bili samo enkrat pozvani, in sicer pri javni ponudbi za odkup delnice s strani Societe Generale po ceni 4.098 tolarjev za delnico. Torej če bi upoštevali to dejstvo, bi morali ponuditi enako ceno kot ob javni ponudbi, ne pa sramotnih 2.251,78 tolarja za delnico, ki je skoraj za polovico nižja od opisno obljubljene. Interpretacija SKB banke v vlogi "razlagalca" je zato popolnoma neumestna in nepotrebna.

Če se že SKB banka dela bolj papeško od papeža in popravlja ugotovitve E. N. Gašperšič, navedene v njenem članku, naj naslednjič popravi tudi napačno navedeno vrednost izgube SKB banke, ki v letu 2001 ni znašala 19,5 milijona tolarjev, ampak neverjetno rekordnih 19,5 milijarde.

Močno dvomim o trditvi SKB banke, da je bila dokapitalizacija ob koncu leta 2001 izvedena v skladu z vsemi veljavnimi zakoni in statutom banke. Zahtevanega pisnega poročila o prejetih sklepih na skupščinah SKB banke v letu 2001 od vodstva namreč nisem dobil, čeprav mi kot delničarju po 287. členu, 4. točki ZGD omenjena pravica pripada, kar implicira, da banka nekaj skriva.

To, da je bila dokapitalizacija opravljena na podlagi edino takrat znanega nevtralnega merila, to je zadnje knjigovodske vrednosti delnice (3.478,78 tolarja) z dne 31. decembra 2000, je neresnično. Societe Generale je dokapitalizirala SKB banko v višini 71,8 milijona evrov (vir: gradivo za 14. skupščino delničarjev SKB banke, 4. stran, 2002), če to vrednost pomnožimo s tečajem evra (222,34 tolarja za evro - srednji tečaj SKB banke na dan 31. decembra 2001), nam d‡ skupen znesek dokapitalizacije, ki znaša 15.964.012.000 tolarjev, če to delimo s številom novoizdanih delnic (3.899.902), dobimo znesek 4.093 tolarjev na delnico, ki je že praktično enak vrednosti, ki je bila ponujena ob javni ponudbi in je skoraj za 615 tolarjev višja od vrednosti, navedene v članku SKB banke. Če bi pri izračunu uporabili prodajni tečaj SKB banke na dan 31. decembra 2001 (222,59 tolarja za evro), bi dobili celo začuda enako vrednost na delnico (4.098 tolarja), kot je bila ob javnem odkupu.

Kot sklep na tragikomedijo SKB banke naj navedem latinski rek "Cum principia negante non est disputandum" ali v slovenskem jeziku "S tistim (beri: SKB banka), ki zavrača načela, ni moč razpravljati".

Aljoša Mauhler, mikrodelničar SKB banke, d.d.

Dodatna vsebina ni prikazana, ker niste dovolili prejema piškotkov z zunanjih strežnikov. Spremeni...
Oznake:   radar Radar: Dostava obvestila ob objavi članka, ki vsebuje oznako.

Preberite tudi:

25.06.2002
20.06.2002
20.06.2002
23.07.2002
04.08.2002
04.08.2002

Napišite svoj komentar

Da boste lahko napisali komentar, se morate prijaviti.
FINANCE
Članki
Članki Šef Saxo Bank: Evro je pogubljen 60

Ker evropski politiki težave le prikrivajo in jih ne rešujejo (javni dolg območja evra, ki je 2008 znašal 40 odstotkov BDP, se bliža...

FINANCE
Članki
Članki Arhar: Država v času krize v bančni sistem ni vložila ničesar 38

Medtem ko so po besedah direktorja Združenja bank Slovenije zahodne države svojim bankam izdatno pomagale, je Slovenija z izjemo...

FINANCE
Članki
Članki Skupščina delnicarjev Abanke bo sklicana do konca marca 2

Na njej bodo delničarji odločali o povečanju kapitala banke z vplačilom novih delnic v višini 90 milijonov evrov

FINANCE
Članki
Članki Handelsblatt: Analitiki Sloveniji bijejo plat zvona 38

Vlada Alenke Bratušek bo morala hitro ukrepati in sanirati banke v težavah, piše nemški časnik.

FINANCE
Članki
Članki Kranjec: Pravih lastnikov v podjetij sploh še nimamo 28

Namesto z odgovornimi lastniki imajo slovenski bankirji po besedah guvernerja Banke Slovenije Marka Kranjca opraviti "s špekulanti, ki so...

FINANCE
Članki
Članki Toplek: Prodaja naložb NKBM bi bila v nasprotju s strategijo banke 1

Prvi nadzornik NKBM med avgustom 2009 in avgustom 2011 Danilo Toplek je v DZ razložil, zakaj takrat niso dezinvestirali

FINANCE
Članki
Članki Abanka zbrala le 36,4 milijona evrov 2

Uprava in nadzorni svet Abanka Vipe predlaga novo dokapitalizacijo v višini 90 milijonov evrov