Davčna obravnava štipendij

Čas branja: 3 min
17.10.2007  07:00
Katere štipendije so oproščene plačila dohodnine, za katere štipendije je potrebno plačati davek in pod katerimi pogoji se ti prejemki vštevajo v letno davčno osnovo

Več iz teme:  
ZZZ >
Obveščaj me o novih člankih:  
ZZZ dodaj

Štipendiranje je urejeno z Zakonom o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti - ZZZPB (Uradni list RS, od št. 5/1991 do 114/2006), ki določa minimalne pogoje za razpis in podelitev štipendij ter obveznosti poročanja štipenditorjev. Štipendiranje po ZZZPB vključuje kadrovske štipendije, republiške štipendije, štipendije za nadarjene in dajanje jamstev in subvencioniranje obrestne mere za najeta posojila za študij.

Podrobnejša merila in pogoji za uveljavljanje pravice do republiških in Zoisovih štipendij ter štipendij za brezposelne osebe, vključene v programe izobraževanja, višina štipendij in dodatkov, način izplačevanja štipendij ter posledice, če štipendist svojih obveznosti ne izpolnjuje, so določena v Pravilniku o štipendiranju (Uradni list RS, od št. 48/1999 do 57/2007).

ZZZPB določa minimalno višino kadrovske štipendije

Pogoji za podelitev kadrovskih štipendij pa so odvisni od potreb delodajalcev. ZZZPB določa le minimalno višino kadrovske štipendije in obvezo poročanja podatkov Zavodu za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: Zavod) za skupen razpis kadrovskih štipendij. Kadrovska štipendija, skladno s 3. odstavkom 55. člena ZZZPB, za dijake ne sme biti nižja od 20 odstotkov, za študente pa ne nižja od 30 odstotkov zajamčene plače, zmanjšane za davke in prispevke.

Zavod mora vsako šolsko leto objaviti razpis kadrovskih in republiških štipendij

Zavod mora skladno z 58. členom ZZZPB objaviti za vsako šolsko leto skupen razpis kadrovskih in republiških štipendij s pogoji za dodelitev, zato morajo organizacije in delodajalci do 15. januarja posredovati Zavodu podatke za skupen razpis kadrovskih štipendij za naslednje šolsko leto.

Štipenditorji lahko obrazce oddajo tudi po elektronski poti

Podatke za skupni razpis kadrovskih štipendij za naslednje šolsko leto morajo štipenditorji oddati na obrazcu Kadrovsko štipendiranje, ki bo objavljen na spletni strani Zavoda ali elektronsko preko spletne rubrike eStoritve. Obrazec Kadrovsko štipendiranje se, skladno s 13. členom Pravilnika o prijavi in objavi prostega delovnega mesta, posredovanju zaposlitve ter vsebini in načinu sporočanja podatkov Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje (Uradni list RS, št. 75/2007), odda skupaj z obrazcem Zaposlovanje v letu 2006 (preteklo leto).

Davčna obravnava štipendij je odvisna od pravne podlage, ki je osnova za izplačilo

Oprostitev plačila dohodnine od večine dohodkov v zvezi z izobraževanjem določa 25. člen ZDoh-2. Skladno s 1. točko 25. člena Zakona o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117-/2006) se dohodnine ne plača od štipendij in drugih prejemkov, izplačanih osebi, ki je vpisana kot učenec, dijak ali študent za polni učni ali študijski čas, v zvezi z izobraževanjem ali usposabljanjem na podlagi posebnih predpisov, in sicer iz proračuna ali sklada, ki je financiran iz proračuna (razen kadrovskih štipendij) in od navedenih prejemkov, ki jih financira tuja država ali mednarodna organizacija oziroma izobraževalna, kulturna ali znanstveno-raziskovalna ustanova, razen prejemkov, ki so prejeti kot nadomestilo za izgubljeni dohodek ali v zvezi z opravljanjem dela oziroma storitev.

Kadrovske štipendije niso oproščene davkov

Z razliko od tako imenovanih republiških štipendij, pa kadrovske štipendije niso oproščene plačila dohodnine. Kadrovske štipendije se, na podlagi 5. točke 3. odstavka 105. člena ZDoh-2, vštevajo med druge dohodke. V davčno osnovo za odmero dohodnine se skladno s 106. členom ZDoh-2 ne všteva kadrovska štipendija in druga štipendija, izplačana za mesečno obdobje, osebi, ki je vpisana kot učenec, dijak ali študent za poln učni ali študijski čas, za študij v Sloveniji do višine minimalne plače in za študij v tujini do višine minimalne plače, povečane za 60 odstotkov.

Kadrovska štipendija ki presega 539 evrov spada v davčno osnovo v višini presežka

Znesek minimalne plače (Uradni list RS, št. 69/07) za delo s polnim delovnim časom je določen na podlagi Zakona o določitvi minimalne plače (Uradni list RS, št. 114/06) in od 1. avgusta 2007 dalje znaša 538,53 evrov. Kadrovska štipendija, ki presega zgoraj naveden znesek, se všteva v davčno osnovo v višini presežka. Od tega zenska je potrebno plačati akontacijo dohodnine, prav tako pa se presežek, na podlagi 109. člena ZDoh-2, všteva v letno davčno osnovo za dohodnino.

Izračun akontacije dohodnine mora opraviti plačnik davka

Izračun akontacije dohodnine se opravi na podlagi davčnega obračuna z davčnim odtegljajem ali na podlagi davčne napovedi davčnega zavezanca. Izračun akontacije dohodnine z davčnim odtegljajem je zavezan opraviti plačnik davka. Davčni odtegljaj mora plačnik davka izračunati in odtegniti hkrati z izplačilom kadrovske štipendije na obrazcu REK-2.

Če plačnik štipendije ni davčni zavezanec v Sloveniji, je postopek drugačen

V kolikor pa štipendijo izplača oseba, ki v Sloveniji ni plačnik davka, pa mora prejemnik štipendije vložiti Napoved za odmero akontacije dohodnine od drugih dohodkov (DOHDRU1) pri pristojnem davčnem uradu, ki davek odmeri z odločbo. Napoved za odmero akontacije dohodnine mora davčni zavezanec vložiti v sedmih dneh od dneva prejema štipendije . Davčni organ na podlagi napovedi izda odločbo o višini akontacije dohodnine v 15 dneh od dneva vložitve napovedi.

Izračun davka od drugega dohodka, ki se prejema vsak mesec

Skladno z 2. odstavkom 131. člena ZDoh-2 se akontacija dohodnine od drugega dohodka, ki se prejema redno za mesečno obdobje, izračuna tako, da se za posamezni dohodek uporabijo stopnje dohodnine in lestvica iz 122. člena ZDoh-2, preračunana na 1/12 leta, in se upošteva 1/12 zneska splošne olajšave, »seniorske« olajšave, olajšave za invalide ter olajšave za vzdrževane družinske člane, pod pogojem, da zavezanec ne prejema drugega dohodka, od katerega se akontacija dohodnine izračunava na enak način. Za takšen način izračuna akontacije dohodnine od drugih dohodkov (torej tudi štipendije) se odloči zavezanec sam, o čemer mora obvestiti davčni organ in izplačevalca dohodka.

Alenka Zaveršek je urednica podsistema TAX na portalu Tax-Fin-Lex

Več iz teme:  
ZZZ >

Preberite tudi:

25.10.2007

Napišite svoj komentar

Da boste lahko napisali komentar, se morate prijaviti.
TOP JOB
Delavci
Delavci Kadrovske štipendije za elektrotehnike, strojnike, farmacevte, mehatronike ... 2

Študirate na tehniški ali naravoslovni smeri, morda na farmaciji? Na teh področjih imate največ možnosti, da pridobite kadrovsko...

AGROBIZ
Novice
Novice Kdo naj sam odda napoved za odmero dohodnine

Kmetje, ki so zavezanci za dohodnino in za lani še niso dobili informativnega izračuna dohodnine, morajo do petka, 31. julija, sami...

FINANCE
Članki
Članki Je Snapchat povozila konkurenca, ker mu je v zelje skočil Instagram?

So delnice Snapa dober mesec dni po začetku borzne kotacije privlačna naložba ali pač ne? Vprašali smo analitike

FINANCE
Članki
Članki Dobra novica: Evroposlanci podprli znižanje DDV za e-knjige in digitalne naročnine 1

Če bodo spremembo sredi meseca potrdile še države članice, e-knjige in digitalne naročnine ne bodo več obdavčene višje kot tiskane...

FINANCE
Članki
Članki Kaj predlaga Juncker v svojem, šestem scenariju za prihodnost EU 3

Ta je utemeljen na treh vrednotah - svobodi, enakosti in vladavini prava, v njem pa je Juncker nanizal vrsto reformnih predlogov, med...

FINANCE
Članki
Članki Pet prioritet EU: Da, Juncker napoveduje strožjo presojo kitajskih naložb 1

V današnjem govoru o stanju v Uniji je šef evropske komisije Jean-Claude Juncker predstavil vizijo prihodnosti EU, v njej pa - kot smo...

OGLAS
FINANCE
Najnovejši trendi v cateringu: Namesto gala večerij inovativne pogostitve z druženjem

V ospredje vse bolj stopajo catering dogodki z dodano vrednostjo v kulinariki, pet- ali šesthodni meniji za z belimi prti pogrnjenimi...