Čas branja: 4 min
05.06.2007  12:45
Boniteta je vsaka ugodnost, ki jo delodajalec ali druga oseba zagotovi delojemalcu ali njegovemu družinskemu članu. Objavljamo seznam najpogostejših bonitet

Boniteta je vsaka ugodnost, ne glede na to ali je v obliki proizvoda, storitve ali drugi obliki, ki jo delodajalec ali druga oseba zagotovi delojemalcu ali njegovemu družinskemu članu, je zapisano v 39. členu Zakona o dohodnini (ZDoh-2) (Uradni list RS, št. 117/2006) (v nadaljevanju ZDoh-2). To pomeni, da je prejem bonitete vezan na dohodke iz zaposlitve in je izključno vezan na delovno razmerje delojemalca pri delodajalcu.

Znesek bonitete se, v skladu s 43. členom ZDoh-2, praviloma določa na podlagi tržne cene oziroma na podlagi stroška, ki je nastal pri delodajalcu v zvezi z zagotavljanjem bonitete in se zmanjša za plačila delojemalca delodajalcu v zvezi z zagotavljanjem bonitete.

Kljub temu, da se s spreminjanjem zakonodaje tolmačenje bonitet ni bistveno spremenilo, pa naj vseeno spomnimo na nekaj ugodnosti, ki se v praksi najpogosteje koristijo.

Za boniteto se tako šteje:

1. Uporaba službenega avtomobila za privatne namene, ne glede na dejansko uporabo vozila za privatne namene in ne glede na način pridobitve vozila, se všteva v davčno osnovo delojemalca 1,5 odstotka nabavne vrednosti vozila mesečno za vsak začeti koledarski mesec uporabe vozila. Pri tem se nabavna vrednost vozila kot osnova za vrednotenje bonitete določa glede na število prevoženih kilometrov za privatne namene in sicer:

 • če delojemalec prevozi mesečno za privatne namene več kot 500 km - se nabavna vrednost vozila v drugem letu zmanjša za 15 odstotkov in vsako nadaljnje leto do vključno četrtega leta uporabe, peto leto se zmanjša za 10 odstotkov in vsako nadaljnje leto do vključno osmega leta uporabe vozila, za vsa nadaljnja leta pa je davčna osnova 10 odstotkov nabavne vrednosti;
 • če delojemalec prevozi mesečno za privatne namene manj kot 500 km - se nabavna vrednost vozila ugotovljena na omenjeni način zmanjša za 50%.

  Če delodajalec zagotovi gorivo za privatno uporabo vozila , se davčna osnova mesečno poveča za 25 odstotkov.

2. Nastanitev, ki jo delodajalec nudi delojemalcu - vrednost bonitete se določi mesečno v višini 0,6 odstotka tržne vrednosti premoženja s katerim se zagotavlja nastanitev delojemalca. Če delodajalec zaračunava delojemalcu za nastanitev najemnino, se le ta odšteje od vrednosti bonitete.

3. Posojilo brez obresti ali z obrestno mero, ki je nižja od tržne obrestne mere - boniteta se določi na podlagi priznane obrestne mere med povezanimi osebami, po 19. členu Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) (Uradni list RS, št. 117/2006) (v nadaljevanju ZDDPO-2).

4. Popust pri prodaji blaga in storitev - boniteta se določi na podlagi primerjave s tržnimi cenami blaga in storitev na dan nakupa blaga ali storitev pod ugodnejšimi pogoji.

5. Izobraževanje delojemalca ali njegovega družinskega člana - se šteje za boniteto, če gre za izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, ki ni v skladu s potrebami delovnega procesa oziroma ni opravljeno za ohranitev oziroma širitev sposobnosti za delo na delovnem mestu in za ohranitev zaposlitve, kakor to določata 172. in 173. člen Zakona o delovnih razmerjih (ZDR) (Uradni list RS, št. 42/2002 do 46/2007) (v nadaljevanju ZDR). Ali je izpolnjen pogoj za vključevanje plačil stroškov izobraževanja, kot so stroški šolnine in literature, v davčno osnovo se presoja na podlagi kolektivne pogodbe dejavnosti in splošnih aktov družbe, v kolikor je v njih to opredeljeno.

6. Zavarovalne premije in podobna plačila - med bonitete se štejejo zavarovalne premije, kjer zavarovalna vsota ob sklenitvi pogodbe pripada delojemalcu, izjema pa so zavarovalne premije za zavarovanje delojemalcev za nesreče pri delu, ki ga je delodajalec dolžan zagotoviti na podlagi zakona in bi opustitev zavarovanja oziroma plačila pomenila kršitev zakona.

 • Zavarovalne premije za zavarovanje odgovornosti uprave in nadzornega sveta - če zavarovalno premijo za zavarovanje odgovornosti uprave in nadzornega sveta sklene družba in iz tega naslova tudi plačuje zavarovalno premijo, gre za ugodnost v naravi, ki izhaja iz opravljanja funkcije, kar pomeni, da se plačana premija šteje za boniteto. Z vidika družbe pa je strošek plačila premije za zavarovanje odgovornosti članov uprave davčno priznan odhodek po 35. členu ZDDPO-2, za plačila premije za zavarovanje odgovornosti članov nadzornega sveta pa je to davčno priznan odhodek le do višine 50 odstotkov stroškov.
 • Zdravstveni pregled delojemalca - se šteje za boniteto v kolikor gre za zdravstveni pregled, ki ga delodajalec ni dolžan zagotoviti na podlagi 15. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD) (Uradni list RS, 56/1999, 64/2001 ter bi opustitev zdravstvenega pregleda pomenila kršitev zakona in s tem kazensko odgovornost delodajalca.
 • Članarine združenjem - se šteje za boniteto v kolikor gre za članarine združenjem, ki niso pogoj za opravljanje dela posameznikov in poslovanje podjetja v skladu s določili panožne kolektivne pogodbe, zakonskih in podzakonskih aktov, ki opredeljujejo pogoje delovanja podjetij.

7. Darila, ki jih delodajalec zagotovi sedanjemu, bivšemu ali bodočemu zaposlenemu ali družinskem članu - se šteje za boniteto, če posamično darilo zaposlenemu, ki v davčnem letu presega znesek 13 eurov oziroma za darilo otroku zaposlenega do otrokove starosti do 15 let v decembru presega vrednost 42 eurov.

8. Pravica delojemalca do nakupa delnic ali pravica do pridobitve drugega premoženja - boniteta se ugotavlja na dan odsvojitve premoženja oziroma na dan, ko je pravica izvršena in je delojemalec pridobil delnice ali drugo premoženje. Davčna osnova od dobička iz kapitala, ki se ugotavlja pri prodaji delnic je, po določbi prvega odstavka 97. člena ZDoh-2, razlika med vrednostjo kapitala ob odsvojitvi in vrednostjo kapitala ob pridobitvi.

Poleg navedenih omejitev pa za boniteto ne veljajo:

 • ugodnosti manjših vrednosti, ki jih delodajalec zagotavlja vsem delojemalcem pod enakimi pogoji, kot je regresirana prehrana med delom, uporaba prostorov za oddih in rekreacijo, pogostitve ob praznovanjih in v drugih podobnih primerih zagotavljanja običajnih ugodnosti,
 • plačila delodajalca za cepljenje delojemalcev pod pogojem, da iz izjave o varnosti z oceno tveganja delovnega mesta delojemalca, ki jo izdela in sprejme delodajalec v skladu s 14. členom ZVZD, izhaja ugotovitev možnih vrst nevarnosti in škodljivosti na delovnem mestu in v delovnem okolju ter je na tej podlagi pripravljena ocena tveganja
 • uporaba parkirnega prostora, ki ga delodajalec nudi delojemalcem,
 • uporaba računalniške in telekomunikacijske opreme, ki jih delodajalec nudi delojemalcem, vključno s storitvami mobilne telefonije in dostopom do internetnih storitev,
 • uporaba službenih oblek in uniform (nabava, čiščenje in popravila), ki so osnovni pogoj za delovanje institucij v skladu z zakonom o njihovem delovanju,
 • uporaba službene kreditne kartice za plačila službenih stroškov na podlagi odobrenega potnega naloga ali drugega odobrenega naročila.

Preberite tudi:

09.04.2007
16.04.2007
04.06.2007
03.06.2007
30.05.2007
02.05.2007
04.06.2007
03.06.2007
13.06.2007
03.07.2007

Napišite svoj komentar

Da boste lahko napisali komentar, se morate prijaviti.
FINANCE
Senica, Kitajec, Kostić, denarna piramida, tuji skladi – kdo maršira po slovenskih bankah?

Neverjetno, ampak prav v lastništvu bank se v zadnjih mesecih dogajajo največje spremembe

DRAŽBE
Članki
Članki Dražbe od Istre do Dalmacije: 33 apartmajev in hiš na hrvaški obali

Najcenejši apartma je naprodaj za 15 tisočakov.

Podjetnik
Ste vedeli, da je tudi podjetje lahko normiranec? Pojasnjujemo pluse in minuse normiranega d. o. o. 4

Pravila so podobna kot pri samostojnih podjetnikih, je pa zaslužek bolj obdavčen, če si hoče lastnik izplačati dobiček

FINANCE
Članki
Članki Šef parlamenta: Premierka Mayeva ne more še enkrat pred parlament z istim dogovorom 2

Theresa May bi šla še v tretje prosit parlament, naj podpre izstopni dogovor – in to deset dni pred uradnim datumom za brexit. Vendar...

AVTO
Novice
Novice Avtomobilski eksoti, ki so pridobili ali izgubili največ vrednosti

V luči ženevskega avtosalona so pri JBR Capitalu pripravili lestvici ženevskih avtomobilov, ki so naložbo lastnikov oplemenitili ali pa...

FINANCE
Banke: dogaja se, kot že dolgo ne 1

Kaj pa prihodnost? Ta se za banke ne zdi ravno svetla: digitalizacija, nova finančnotehnološka podjetja, banke brez poslovalnic

FINANCE
Banke uvajajo bančne pakete, kaj morate vedeti

Kaj morate proučiti, vedeti in na kaj biti pozorni, če razmišljate o menjavi banke

OGLAS
FINANCE
Najnovejša tehnologija za ogrevanje, hlajenje in prezračevanje novih hiš

Predstavljamo uspešno serijo naprav za ogrevanje in prezračevanje novih hiš nemškega proizvajalca Stiebel Eltron, ki s svojimi...

FINANCE
Prijazen intervju Vzajemne s Šabederjem, ki bo kot minister ukinjal dopolnilno zavarovanje. Naključje? 14

Direktor UKCL Aleš Šabeder pove tudi, kaj pričakuje od ministrstva za zdravje; no, morda bo pa lahko z nove funkcije »svojemu«...

FINANCE
Volitve za dekana EF: Metka Tekavčič ima tri izzivalce 9

Dekana bodo tokrat prvič volili tudi študenti

DRAŽBE
Članki
Članki TOP dražbe: stanovanja v Ljubljani, Novi Gorici in Kranju ter šest hiš pri Ajdovščini

Pregled najboljših dražbenih priložnosti od 25. do 31. marca.

FINANCE
Davčna tveganja pri izplačilih dividend holdingom 1

Pomembno davčno tveganje se pojavi, kadar holding prejete dividende kmalu po prejemu razdeli naprej do svojih lastnikov. Za upravičenega...